Amatör Denizciler Barınak Derneği Başkanı Hilmi Atilla Özbank'ın Barınaklar Hakkındaki Bandırma'da Yaptığı Konuşma
11 Ocak 2018, 10:04 0

Amatör Denizciler Barınak Derneği Başkanı Hilmi Atilla Özbank'ın Barınaklar Hakkındaki Bandırma'da Yaptığı Konuşma

Amatör Denizcilik Kanunu'nu tanıtacağım ve esas itibariyle niye bir kanuna ihtiyaç duyduğumuzu açıklayacağım. Denizcilik olabilmesi için, 3 unsurun bir araya gelmesi lazım. İlk unsur bir Denizcinin varlığı, ikinci unsur...

Sayın Denizciler,

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım.

Konuşmamı zamandan tasarruf yapmak ve sizlere daha fazla konuşma zamanı kalması için kısa tutacağım. Genel hatları ile ve çok kısa bir özet Amatör Denizcilik Kanunu'nu tanıtacağım ve esas itibariyle niye bir kanuna ihtiyaç duyduğumuzu açıklayacağım.

Denizcilik olabilmesi için, 3 unsurun bir araya gelmesi lazım. İlk unsur bir Denizcinin varlığı, ikinci unsur o denizcinin abralayacağı bir teknedir. Üçüncü ve son unsur ise barınakdır. Bu üç unsurdan biri olmaz ise denizcilik olmaz. Ve maalesef üçüncü uinsur, yani BARINAK yoktur. Özellikle amatör denizciler için mevcut barınabilecek alanlar AKILLARA ZARAR FİYATLAR uygulamaktadır. YÜKSEK değil, FAHİŞ değil, AKILLARA ZARAR FİYATLARDIR bunlar.

1998 yılında Fenerbahçe Marinaya, F10 iskelesine yanaştım. Sözleşme yaptık. 1 yıllık bağlanma 1100 Alman Markı. Avroya çevirirsek yaklaşık 550 avro... Kurda % 30 indirim yaptılar. Teknem Türk bandralı, ben Türk olduğum için. Bu indirimden sonra diyelim ki yaklaşık 400 avro oldu fiyat. Bitmedi. 15 günlüğüne karaya çekme ve indirme bedava. Bu gün ise benim teknemden en ucuz marina en az 3000 avro istiyor. Marinaları bir kenara bırakın. 10.000 avro isteyen bile var. Ama balıkçı barınakları bile öyle fiyatlar söylüyor ki yanaşmak mümkün değil.

Biz zannediyorduk ki, bu dert sadece Amatör Denizcilerin derdi. Değilmiş. Profesyonellerinde aynı dertleri var. Balıkçıların da var. Yani Devlet balıkçıya balık ağı ve diğer donatımda destek olacağına, onlara da bir sürü sıkıntı yaratıyor. Hatta onlardan da ecremisil kira istiyorlar. Yani dert hepimizin. Sadece denizcilerin değil, hepimizin derken kimleri kastediyorum? Denize kıyısı olan oteller de ecremisil kira ödüyorlar. Marinaların bugün bu kadar pahalı oluşunun nedeni de ecremisil kira.

Koylar kiraya veriliyor. İnsanların bedava denize girdiği plaj koyları bunlar. Örneğin Derneğimizin merkezi olan Fethiye'de halkın bedava denize girebileceği koy kalmadı. Ğöya kıyılar halka açık olmak zorundaydı. Yasalar öyle diyor. Uyan yok.

Deniz ve su sporları ile uğraşan klüplerin denize çıkış alanları yok. Denize güvenle çıkış yapamayan bir klüp, nasıl sporcu yetiştirecek?

Bütün bu sorunları halletmek lazım. Nasıl hallederiz diye düşündük, tartıştık. Sonuç olarak bir DENİZ FEDERASYONU kurma fikri çıktı. Denizcilik değil, Deniz Federasyonu olmalı bu. Yani sadece denizciler değil, marinalar, oteller, spor kulüpleri ve çevreci dernekler de bu federasyona girebilmeli.

Bu günün konusundan biri de Deniz Federasyonu'nun kuruluşu hakkındaki düşüncelerinizdir. Sizlerin bu konudaki fikirlerinizi almak isteriz. Sorunlar çok çeşitli ve ezici. Ama hepimizin sorunu. Ancak birlikte hareket edebilirsek bu sorunların altından kalkılabilir. Birlikte ve tek çatı altında toplanarak güçlü bir şekilde haklarımızı istemeliyiz.

Bizim Derneğimiz AdbDer ? Amatör Denizciler Barınak Derneği 30 Ekim 2014 tarihinde kuruldu ve 26 nisan 2015 tarihinde ilk genel kurulunu yaparak rüştünü ispat etti. Kuruluştan önce çok tartışma oldu.

Derneğimizin spor ve eğitim ile ve denizciliğin bütün sorunları ile ilgilenmesi istendi. Kuruluştan önce Derneğimizin sadece BARINAK sıkıntısını çözmek için kurulmasına ve bu surette enerjisini sadece barınak işine tahsis etmesine karar verildi. Derneğimiz sadece Barınak problemini çözmek için kurulmuştur. Diğer soruinlar iştigaline girmemektedir. Ancak, diğer sorunların çözülebilmesi ve güçbirliği için DENİZ FEDERASYONU'NUN kurulmasına katkı sağlayacak ve Yönetimine katılabilecektir.

Derneğimiz, 26 nisan 2015 tarihinde yapılan ilk genel kurulundan sonra, Tübitak'ın Antalya'da yaptığı çalıştaya katılmış, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bir dilekçe ekinde rapor ve yönetmelik taslağı sunmuş, alınan cevapların olumsuzluğu üzerine ve özellikle mer'i kanun ve yönetmeliklerin bizim teklif ettiğimiz yönetmeliğin çıkartılmasına olanak vermeyeceği yönündeki görüşler üzerine, BARINAK PROBLEMİNİ KÖKÜNDEN ÇÖZMEK amacıyla AMATÖR DENİZCİLİK KANUNU taslağı hazırlanmış, gerekçeli olarak aylarca çalışarak hazırlanan bu kanun taslağı 6 bölüm, 52 madde ve 6 geçici maddeden oluşmaktadır. Kanun taslağı www.adbder.org adresinde yayınlanmaktadır. Buradan kanunun tam sunumuna ulaşabilirsiniz.

Kanun taslağı, 29 eylül 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığına, bir gün sonra, 30 eylül 2016 tarihinde Başbakanlığa ve Bakanlığa sunulmuştur. Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa sunulan dilekçelerimiz Bakanlığa yönlendirilmiştir. Üzerinden 1 yıl geçtikten sonra bile konu hakkında Bakanlık hiçbir çalışma yapmamıştır. Cumhurbaşkanının şikayet ettiği ATALET İÇİNDEKi BÜROKRASİ ile bu şekilde bizde tanışmış ve ataletinden nasibimizi almış olduk.

3 dilekçe de birbirinin aynıdır. Bu dilekçelerden birini izninizle huzurunuzda okuyorum. Ne istediğimiz açık olarak yazılıdır bu dilekçelerde.

* * * * * * *

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Öncelikle 15 temmuz 2016 darbe teşebbüsünden dolayı şahsınıza, ailenize ve şahsınız nezdinde Türk Milleti'ne geçmiş olsun dileklerimizi arzederiz.

Yılın bir kısmını veya tamamını, denizden hiçbir kazancı olmaksızın denizde yaşayarak geçiren, Amatör Denizciler; uzun zamandan beri zor şartlarda denizde yaşam mücadelesi vermekte, günümüzde ise artık yok olma aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Deniz Amatör Denizciler için yaşam sahası ve denizde yaşamak bir yaşam biçimidir. Ancak, Amatör Denizciler; yıllardır akıllara zarar marina fiyatları ve marinalaşmış balıkçı barınakları ücretlerini ödeyemediklerinden yaşam sahalarını terk edecek kadar - denizde yaşamaktan vazgeçecek kadar MAĞDUR vaziyetteler.

Konu hakkında ayrıntılı raporumuzu; Derneğimizin 15.12.2015 tarihli 17 sayılı ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından 15.12.2015 tarih 76712 sayı ile kabul edilmiş dilekçesi ekinde Bakanlığa sunduk. (Ek : 2 ? Dilekçe, Rapor ve Rapor ekleri.)

Bu dilekçemizden bir sonuç çıkmamıştır. Ancak Derneğimize şifaen;

 1. T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Derneğimize bir barınak verme yetkisinin bulunmadığı, Bakanlığın liman ve barınakları inşa ettiği ve hazineye devrettiği,
 2. Bakanlar Kurulu Kararı ile Derneğimize bir adet barınak verilebileceği, ikincisinin verilemeyeceği,
 3. Derneğimizin Barınakları ancak Milli Emlak'dan ihale yolu ile kiralayabileceği,

bildirilmiştir.

Alınan bu cevap Derneğimizce değerlendirilmiş ve;

 1. Amatör Denizcilerin denizden bir kazanç sağlamadıkları için T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan başka müracaat edebilecekleri bir makamın olmadığı, (Balıkçı olmadıklarından Tarım Bakanlığı, Deniz Turizmi ile uğraşmadıklarından ve talebin marina olmaması nedeniyle Turizm Bakanlığı ile bir ilişkilerinin olamayacağı,)
 2. T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın konu hakkında yetkilendirilmesinin bir zorunluluk olduğu,
 3. Derneğimizin Türkiye kıyılarının tamamında faaliyet göstererek Amatör Denizcilerin barınak sorununu bütün Türkiye kıyılarında çözmek için kurulduğu, bir barınağın sadece bir bölgede çözüm olabileceği, bu durumun diğer bölgelerin sorununu çözmeyeceği,
 4. Derneğimizin ve Amatör Denizcilerin mali durumlarının Milli Emlak'ın bir ihalesine girmeye müsait olmadığı,

sonucuna ulaşılmış, bu durumda esasen Derneğimizin kuruluşundan beri talebi olan; AMATÖR DENİZCİLİK KANUNU'nun çıkartılmasının ACİL BİR İHTİYAÇ OLDUĞU kesin kanaatine ulaşılarak, kanun taslağı hazırlanmıştır. (Ek : 1 ? Gerekçeli AMATÖR DENİZCİLİK KANUNU taslağı.)

Ekte sunduğumuz kanun taslağı genel hatları itibariyle;

 1. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlığı'na özelde Amatör Denizciler ile ilgili olarak, genelde bütün barınaklar için yetki vermekte,
 2. Amatör Denizciliğin genelde önemli sorunlarını ve özelde Derneğimizin konusu olan BARINAK sorununa çözüm bulmakta,
 3. Derneğimizin statüsünü tanımlamakta,
 4. Derneğimiz ile T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasındaki müşterek çalışma ilişkilerini düzenlemekte,
 5. Barınak sorunu başta olmak üzere çeşitli sebeplerden Amatör Denizcilik ile birlikte ölüm döşeğinde olan yat imalat sanayiinin canlanmasına ve yat imalatının yüksek düzeylerde  artmasına neden olacak hükümler taşımakta,
 6. Özellikle Bakanlık ilgili genel müdürlüklerinin şikayeti olan “barınakların bakımsızlığı, barınakları kullananların bakım ve onarım yapmaması” sorununa çözüm bulmakta, devlete yük olmadan barınakların bakım ve onarımlarının ne şekilde yapılacağına ilişkin sürdürülebilir sistem hükümleri taşımaktadır.

SONUÇ VE TALEP

Sayın Cumhurbaşkanımız,

 1. Sunduğumuz Kanun taslağının acilen kanunlaşmasını teminen gerekli çalışmaların başlatılması ve kurulacak çalışma heyetlerine Derneğimizinde dahil edilmesi için emirlerinizi,
 2. Bu dilekçemizin bir benzerinin aynı eklerle Sayın Başbakanımız BİNALİ YILDIRIM'a ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın AHMET ARSLAN'a verildiği hususunda bilgilerinizi,
 3. Bu konu hakkında ve yardımcı olabileceğimiz diğer konularda Şahsınızın ve Cumhurbaşkanlığının emrinde olduğumuzu,
 4. Derneğimize bir randevu vererek konu hakkında sözlü bilgi vermemize olanak tanımanız halinde bizi şereflendireceğinizi ve bize büyük lütufta bulunmuş olacağınızı,

Amatör Denizcilerin; mağduriyetlerinin giderilmesi için sizden fevkalade umutlu ve büyük beklentiler içinde bulunduğunu, arzeder ve en derin saygı ve sevgilerimizin kabulünü dileriz.

* * * * * * *

İsteğimiz sadece kanun üzerinde çalışacak bir heyetin oluşturulmasıydı. Yapmadılar. Daha da kötüsü, bize bu kanundan vazgeçmemizi söylediler. Bizim amacımız sorunu kökünden halletmek. Halen beklemedeyiz.

Bu tarihe kadar, bürokratları zorda bırakmamak için kanun taslağını kamuya açmadık. Gizli tuttuk. Son 4-5 aydır özel olarak çeşitli kurum ve kuruluşlar ile kişilere gönderiyoruz. Şimdi ise kamuya açtık. Dernek ve kulüplerden destek istedik ve desteklerini belgelemek için de birer vekaletname istedik. Halen sadece bu toplantıya Derneğimiz ile birlikte evsahipliği yapan Tuzla Amatör Denizciler Derneği'nden vekalet geldi. Biz bütün spor kulüp ve dernekleri ile Amatör Denizci Derneklerinden bu vekaleti güçbirliği için bekliyoruz.

Kanun taslağını kamuya açarken, bir de önsöz yazdık. Bu önsöz hemen her konuda açıklayıcı bir mahiyettetir. İzninizle ve sabrınıza sığınarak size bu önsözü okumak istiyorum.

* * * * * * *

Bu sunumumuzda, Derneğimiz tarafından hazırlanmış Amatör Denizcilik Kanunu taslağı ve taslağın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan'a sunulmasına ilişkin dilekçeler yer almaktadır.

Mevcut sistemden memnun musunuz? Cevabınız EVET ise aşağıda yazılı hiçbirşeyi okumanıza gerek yok. Bu sunumumuzu çöpe atın lütfen. Bu haliniz ile bizim tanımladığımız Amatör Denizci değilsiniz. Ama bir soruya daha cevap vermek isteyebilirsiniz. Memnun olduğunuz ve bizim KÖTÜ şeklinde tanımladığımız bu sistem daha da kötü ve sizin memnun olmayacağınız bir hale dönüşebilir mi? Malum, kötününde kötüsü var.

Cevabınız HAYIR ise, Devletin veya başkalarının yazmaya cesaret edemediği, teşebbüs etmediği, üşendiği, beceremediği AMATÖR DENİZCİLİK KANUNU taslağını biz yazdık. Okuyun ve bizi anlayın lütfen. Bize destek verin lütfen. Bu son şansımız olabilir.

Biz kaç kişiyi temsil ediyoruz? Derneğimize T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerinden her defasında “Siz kaç kişisiniz?” veya “Siz kaç kişiyi temsil ediyorsunuz?” gibi sualler soruldu. Takdir edersiniz ki, haklılık sayıya bağlı bir şey değildir. 1 kişi bile olsak haklıyız. Ama araştırdık. Biz kaç kişiyi temsil ediyorduk. Marina ve barınakların uyguladığı akıllara zarar yıllık bağlama fiyatlarından kaç kişi mağdurdu? Derneğimizin üyeleri mağdur. Ama Derneğimize üye olmayan kaç mağdur Amatör Denizciyi temsil ediyorduk? Nitekim bütçesi ve geliri yeterli olan, marina fiyatlarından rahatsız olmayan çok sayıda Amatör Denizci var. Parası olanlar niye lüks arabaya binmesin ki? Parası olanlar marinaların lüksünden kendini niye mahrum etsin ki?

Baz aldığımız rakamlar, verilmiş 182.500 Amatör Denizci Ehliyeti, yabancı bayraktan Türk bandrasına geçmiş veya geçecekler hariç özel kayıtlı 62.220 adet özel tekne. Elemelerden sonra vardığımız sonuç; bizim temsil ettiğimiz mağdur ve tekneli Amatör Denizci sayısı 1.000 cıvarında olduğu, teknesini satarak veya teknesini terk ederek denizden uzaklaşmış Amatör Denizci sayısı da, 25.000 cıvarında. Yani Derneğimiz sadece denizdeki 1.000, karadaki 25.000 mağdur Amatör Denizciyi temsil etmektedir.

Biz Amatör Denizciliğin ölmekte olduğunu ileri sürüyorduk. Rakamlar bize Amatör Denizciliğin BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİĞİNİ gösterdi. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan üzgünüz.

Biz bu duruma nasıl düştük? 2001 şubat krizinden sonra Devlet, içine düşülen mali krizden kurtulmak için gelir sağlayıcı çok sayıda faaliyet yaptı. Bunlardan biri de marinalara uygulanan ecremisil kiradır. Başlangıçta küçük olan kiralar, yıl bazında % 100 ve hatta % 200 gibi oranlarda arttırılarak bu güne gelindi. Doğal olarak kira bedelleri bağlama ücretlerine yansıdı. Bir kısım marinalar dava açtı ve kazandı. Ama kiralardaki azalışlar bağlama ücretlerine yansıtılmadı.

Bugün, marinaların ecremisil kiralarının düşürülmesi yönünde çalışmalar var. Ama hem marinalar, hem barınaklar dolu. Dolayısıyla Derneğimizin bağlama fiyatlarının düşebileceğine ilişkin geleceğe yönelik bir beklentisi yoktur. Yeni ve ucuz barınakların oluşturulması zorunludur.

Derneğimiz sadece Amatör Denizcilere ait olacak, Amatör Denizciler tarafından finanse edilerek, devlete yük olmadan  kurulacak barınakları tesis etmek ve idare etmek üzere kurulmuştur. Derneğimiz Barınak sorununu temel ve en önemli sorun olarak görmektedir ve enerjisini dağıtmamak için başkaca bir sorun ve eğitim ile ilgilenmemektedir. Nitekim Barınak sorunu çözülür ise, diğer sorunları çözecek, eğitim verecek çok sayıda derneğimiz mevcuttur. Barınak sorunu çözüldüğünde Amatör Denizcilik ancak gelişebilir ve yaşayabilir. Eğitim veren derneklerimiz, kurulacak barınaklar sayesinde denize çıkış noktasına kavuşur ve faaliyetlerini yürütebilir.

Amatör Denizcilik, ticari, askeri, zirai (balıkçılık), turistik ve bilimsel denizciliğin temelidir. Ve Amatör Denizciliğin yaşamı barınaklara bağlıdır.

Denizi kimler kullanır, deniz işçileri kimdir, denizde kimler yaşar? Denizi, denizden kazanç sağlayanlar, yolcu ve yük taşıyan deniz araçlarının sahipleri, balıkçı teknelerinin sahipleri, yani armatörler kullanır. Ayrıca denizde bilimsel araştırma yapan, petrol arayan deniz araçlarının sahipleri olan kurumlar da denizi kullananlardır. Denizi kullananların deniz araçlarında çalışan kaptanlar, makine mühendisleri ve diğer personel ise deniz işçileridir. Biz Amatör Denizciler ise denizi kullanmıyoruz. Çünkü denizden bir kazanç sağlamıyoruz. Ama yılın bir kısmında veya tamamında denizde yaşıyoruz. Biz Amatör Denizciler denizde yaşayanlarız. Deniz bizim yaşam sahamız.

Bürokratlar ve Bakanlık Personeli Denizin neresinde? Bürokratlar ve Bakanlık personeli ne denizi kullanırlar, ne deniz işçisidir, ne de denizde yaşayanlardır. Denizin hiçbiryerinde yoklar. Çünkü bildiğimiz ve tanıdığımız, bizim için karar alma makamlarının başında olanların bir sandalı bile yok. İşte bizim büyük problemimiz bu. Bizi bilmiyorlar, tanımıyorlar ama bizim için karar alıyorlar. Hatta karar alamıyorlar. Bu yüzdendir ki, Eylül 2016 sonunda verdiğimiz dilekçelerimizin gereğini halen yerine getirmediler.  En nihayetinde, kanun taslağının son haline getirilmesi için bir çalışma grubu kurulmasını istemiştik. Bunu bile yapamadılar. Çünkü onlar denizci değiller. Hakiki denizciler bizleriz. Biz denizde yaşayanlarız. Sıkıntıları biz çekiyoruz. Bu güne kadar ki politikalar bizim yaşam sahamızı elimizden aldı ve alıyor. Ama yetkili olanlar buna dur diyemiyorlar, demiyorlar. Konuşmaya gelince, Amatör Denizciler için çok şey yaptıklarını söylüyorlar. Ama bizim yaşam sahamızı elimizden aldılar, alıyorlar. Farkında bile değiller.

Anayasanın 5 inci maddesinin bizimle ne alakası var? Anayasanın 5 inci maddesi aşağıdaki gibidir.

“V. Devletin temel amaç ve görevleri

MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”

Kişilerin, yani bireysel olarak her birimizin, toplumun, yani Amatör Denizcilerin, mevcut hali ile refahı, huzuru ve mutluluğu kalmamıştır. Temel hakkımız ve hürriyetimiz olan “Denizde Yaşamak” hak ve hürriyeti Devlet eli ile ortadan kaldırılmıştır. Bu durum adil değildir. “Denizde Yaşamak” hak ve hürriyetimiz önünde ekonomik ve sosyal engeller vardır ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

İstediğimiz bir hak mı, lütuf mu? İstediğimiz bir lütuf değildir, haktır. Anayasa'dan kaynaklanan bir haktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamız nedeni ile haktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinden doğan bir haktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamız nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti egemenliğindeki denizlerde yaşama hakkımızı istiyoruz. Devlet bu hakkımızı bize vermek zorundadır.

Kanun yazmak bizim işimiz mi? Hayır. Kanun yazmak bizim işimiz değil. Ama Devletin ilgilileri yazmadı. Biz yazdık. Devlete sunduk. Beraber çalışalım dedik. Talebimiz hala geçerli. Eskisinden daha da kuvvetli şekilde talep ediyoruz.

Neden bir kanun istiyoruz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kanun ve hukuk devletidir. Teamül devleti değildir. Yazılı olmayan bir hak yoktur ve verilmez, verilemez. Biz haklarımızın yazıya dökülmesini istiyoruz. Haklarımızı verecek makamın belli olmasını ve yetkili olmasını istiyoruz. Halen barınak talebimizi karşılayacak yetkisi olan bir kurum ve makam yok. Barınak hakkımız yazılı değil, dolayısıyla yok. Denizde yaşama hakkımız yazılı değil, dolayısıyla yok.  Var olmasını istiyoruz. Verilen hakların geri alınmamasını istiyoruz. YAŞADIKLARIMIZI BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ. Yaşadıklarımızı gelecek nesillerin, çocuklarımızın, torunlarımızın yaşamasını istemiyoruz.

Kanun taslağı neleri içeriyor? Kanun taslağı,

 • Öncelikle bir sistemi içeriyor. Barınak sorununu kökten çözen, sürdürülebilir ve aksaklığa meydan vermeyecek bir sistemi içeriyor. Rant saikleri ile yüksek fiyatların oluşmayacağı, Amatör Denizcilere denizde özgürce yaşama hakkı tanıyan bir sistemi içeriyor. Amatör Denizciyi asla kısıtlamayan, parası ve geliri olmayanların, gençlerin ve öğrencilerin de denize çıkabileceği, denizde barınabileceği bir sistemi içeriyor.
 • Amatör Denizciyi tanımlıyor, Amatör Denizci teknesini tanımlıyor. Bu tanımlamaları yaparken Amatör Denizciyi asla kısıtlamıyor ve özgürlüklerini elinden almıyor. Ancak, Amatör Denizci görüntüsü altında kazanç sağlamayı engelliyor.
 • Amatör Denizcilerden sorumlu Bakanlığı tanımlıyor ve Bakanlığa yetki veriyor.
 • Derneği tanımlıyor ve barınaklar konusunda Derneği yetkilendiriyor. Kanun Derneği “Kamu yararına çalışan kanunla kurulmuş Dernek” statüsüne getiriyor.
 • Amatör Denizci barınaklarını tanımlıyor. Bu barınakların kurulması, idaresi, bakım ve onarım esaslarını belirliyor. Barınaklardan kimlerin ne şekilde yararlanacağını tanımlıyor.
 • Derneğin barınakların tesisi, idaresi, bakım ve onarımı konularında yetki ve sorumluluğunun sınırlarını belirliyor.
 • Vergilendirme esaslarını tanımlıyor.
 • Diğer konularda düzenlemeler getiriyor.

Amatör Denizciler bütün barınakları istiyor mu? Hayır. Amatör Denizciler sadece kendi ihtiyacı olan barınakları istiyor. Hatta Bakanlık, diğer Dernek ve kulüplere de müstakil barınak tahsis edebilir ve etmelidir de. Kanun taslağı ile bu yolun açılması amaçlanıyor.

Barınakları sadece AdbDer mi yönetecek? Hayır. Diğer denizci gruplarının ve Belediye gibi tüzel kişilerin ve diğer Dernek ve kulüplerin müşterek kullandığı barınaklarda yönetim müşterek olacak. Barınaklarda ki Amatör Denizcilere tahsis edilen alanı doğrudan AdbDer yönetecek.

AdbDer'in yönettiği barınaklardan kimler yararlanacak? Barınaklara Amatör Denizcilerin tekneleri bağlanacak..

Barınağın bulunduğu bölgede bulunan eğitim ve spor derneklerinin ihtiyacı varsa, o derneklere alan tahsisi yapılacak. AdbDer kuruluşundan beri Barınak dışındaki sorunlar ile ilgilenmeyeceğini ilan etti. Bu çerçevede eğitim ve spor faaliyetleri de yapmayacak. Bu işleri konusunda uzman olan diğer dernek ve kulüpler yapacak.

Barınaklardan, barınağın bulunduğu bölgedeki kooperatif şeklinde örgütlenmemiş balıkçılar ve diğer denizcilerde yararlanacak.

Amatör Denizci Barınaklarını niye sadece AdbDer yönetmeli?

 • Çünkü Bakanlık tek bir kurumla muhatap olmalı. Çok sayıda kurum ile muhatap olmak, zaman ve emek kaybı demektir. Çoğu kez çözülemeyen bir sürü sorun demektir. Tek bir kurum olursa, Bakanlığın denetimi de tek bir kurum üzerinde olacak ve kolaylaşacaktır.
 • Çünkü, barınakları AdbDer kuracak. Kurduğu barınakları idare etmek de hakkıdır.
 • Çünkü, finansmanın tek bir çatı altında yönetilmesi daha verimlidir. Bir bölgedeki barınağın kurulması, diğer bölgelerdeki barınaklardan sağlanan gelirle daha kolay olacaktır.
 • Çünkü, her bölgede ayrı bir kuruluş modeli denendi ve çöktü. Hangi model bu? Balıkçı kooperatifleri modeli. Gerçekten amaca uygun çalışan, disiplinli ve taahhütlerine sadık kooperatifler az sayıda da olsa var. Ama çok sayıda tek kişilik ve sadece rant peşinde koşan kişi ve grupların idaresinde olan kooperatiflerde var.
 • Çünkü, Amatör Denizci kendi barınağından seyre çıktığında, yine kendi mülkiyetinde olan diğer barınaklarda kısa süreli de olsa (3-5 gün) bedava konaklayarak seyahat edebilmeli. Aynı şartlarda kendi barınağından ayrılarak, ek bir ödeme yapmadan başka barınağa bağlanabilmeli.

Diğer Dernekler ile neden güçbirliği yapıyoruz?

 • Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi battığında hepimiz batacağız. Bu gemi çok su aldı ve almaya devam ediyor. Yaşamak istiyorsak birlikte  hareket etmeliyiz.
 • Çünkü bir Derneğin tek başına çözemeyeceği barınak sorununu AdbDer çözmek için yola çıktı ve çözecek.
 • Çünkü AdbDer tek tek bireysel olarak Amatör Denizcilerin desteğine ihtiyaç duyduğu kadar, Derneklerinde desteğine ihtiyaç duyuyor.
 • AdbDer Derneklerden vekalet istiyor ve vekalet veren dernekleri üye kaydediyor. Güçbirliğini bu şekilde belgelendiriyor.

* * * * * * *

Sayın Denizciler,

Okuduğum bu önsöz, benim burada iletmek istediğim herşeyi içerdiğinden konuşmama burada son veriyorum. Kısaca Dernek olarak talebimiz sizlerin desteğidir. Derneğimize üye olarak, çalışmalarımıza dışarıdan katılarak, eğer bir kulüp veya derneğin temsilcisi iseniz bize vekalet vererek, bürokrasi ile sağlıklı iletişim kurmamıza aracılık ederek bize destek olabilirsiniz. Eğer bana yönelik sorularınız olacaksa, diğer konuşmacıları da dinledikten sonra sorularınıza cevap vermekten mutlu olacağım.

Haber : Arzu Varıcı Ersoy

Henüz yorum yazılmamış!

Yorum Yaz

500 adet karakter kaldı

ÜYE GİRİŞİ

BANNER

Marinturk Amatör Denizci Belgeni Al

BANNER

Babalar Günü Hediyen Şimdiden Hazır!

Yazarlar

Facebook

BANNER

Limbo Denizcilik - Tekne İnşa ve Tamir Malzemeleri / 0532 296 77 75

BANNER

Deniz Eskisi | Deniz Antikacısı | DenizEskisi.com

BANNER

Eskiler ve Antikalar

BANNER

plastmore.com Plastmore - Meant for more

BANNER

Babür Hüseyin Özbek'in Güvertede kitabı çıktı. Tüm seçkin kitapçılarda...

BANNER

StatCounter