Yat Turizmi Yönetmeliği
11 Mart 2002, 18:13 0

Yat Turizmi Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8.6.1983, No: 83/6708
Dayandığı Kanunun Tarihi : 12.3.1982, No: 2634
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.8.1983, No: 18125
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 22, S. 3265

Madde 29 - Yat işletmelerine dahil teknelerin mürettebatlı veya mürettebatsız olarak kiraya verilmelerinde aşağıda belirlenen esaslar uygulanır.

a) 100 gros tonilatoya kadar olup yatçı kapasitesi 12'yi geçmeyen tekneler mürettebatsız olarak kiraya verilebilirler.
Anılan yatlar yatçılık veya yelken federasyon ve kulüplerince verilen ehliyetler ile yabancıların kulüplerinden aldıkları lisanslar dahil amatör denizci (yatçı) yönetiminde seyir yapabilirler.

Madde 31 - (Değişik : 4/6/1991 - 91/1933 K.)

Yatların ölçümleri ulusal ve uluslararası ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Yat limanlarının 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1 inci maddesi uyarınca giriş kapısı haline getirilmelerine Bakanlığın teklifine dayanarak Bakanlar Kurulu karar verir. Yatlarla ilgili liman, gümrük, pasaport, sağlık ve diğer işlemler,ilgililerce yat limanı içinde bir mahalde toplanır.

Madde 38 - Yatçıların gümrük, pasaport, sıhhi muamele, liman, yat, yatçı, mürettebat, eşya ve diğer beyanları ve bu beyanlara göre gümrük, pasaport, liman, sağlık ve diğer görevlilerce yapılan giriş ve çıkış kayıt ve işlemlerinin tamamı yat kayıt belgesinde (Transit log); çeşitli kamu idarelerine ait giriş ve çıkış kayıt ve işlemlerinin tamamı ise yat kayıt belgesine dayanılarak yat kayıt kütük defterinde toplanır.

Yabancı bayraklı ve yabancı limanlardan gelen yatlar için ilgili mevzuat uyarınca ilk vardıkları Türk Limanında, Yat Kayıt Belgesi kapsamında yapacakları beyan ve görevlilerce yapılan işlemler, kesin çıkış yapılana kadar sonradan uğrayacakları Türk Limanlarında da ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın geçerlidir.

Madde 40 - (Değişik: 4/6/1991 - 91/1933 K.)
Türk Bayraklı yatların, başlama limanında yapacakları liman işlemleri, uğranılacak diğer limanlarda da ayrıca bir işlem gerektirmeksizin, bir belge üzerinde toplanır. Bu işlemler ticari yatlarda her ticari seferin sonuna kadar, Türk limanları arasında sefer yapılması ve Türk karasuları dışına çıkılmaması kaydıyla geçerlidir.

Türk bayraklı özel yatlara dört yılda bir kara muayenesi yapılarak ilgili Bakanlıkça "Özel Yat Kayıt Belgesi" verilir. Bu yatlar yılda bir denizde muayene edilir ve Türk karasularında özel yat kayıt belgesi ile sefer yaparlar. Türk karasularında kalmak veya Türk limanları arasında sefer yapmak kaydıyla yatların sefere çıkabilmeleri için başlangıç limanındaki liman başkanlığının onayı yeterlidir. Ancak, yabancı limanlara seyir yapan veya yabancı limanlardan gelerek Türkiye'ye giren bütün yatların yat kayıt belgelerinde sıhhi muamele, gümrük ve pasaport işlemleri de aranır.

Henüz yorum yazılmamış!

Antalya'da yepyeni bir liman doğuyor

05 Ekim 2012

Antalya Limanı'nda kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar liman dışına çıkarılacak. Bölgede 67 futbol sahası büyüklüğünde, 564 bin metrekarelik yeni bir liman yaratılıyor.

1 Milyar TL’lik '' Boat Show Tuzla '' 16 Şubatta Başlıyor

06 Şubat 2019

Dünyanın en önemli tekne fuarlarından biri olarak gösterilen Boat Show Tuzla 16 Şubatta başlıyor. Tuzla Viaport Marina'da gerçekleşecek fuarda sergilenecek teknelerin toplam tutarı yaklaşık 1 Milyar TL değerinde. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli tekne üreticilerinin katılacağı Boat Show Tuzla, yaklaşık 75 bin kişiyi misafir edecek. Fuar için 35 bin metrekarelik dünyanın en büyük geçici yapısı kuruluyor.

ÜYE GİRİŞİ

BANNER

Marinturk CNR Yacht Festival Heyecanı 13-18 Ekim'de Marinturk'te!

Yazarlar

Facebook

BANNER

Süper Wood Marin

BANNER

TurkSail - Türkiye'nin en kapsamlı yelken haberleri.

BANNER

Profesyonel Gemi Modelciliği

BANNER

Deniz Eskisi | Deniz Antikacısı | DenizEskisi.com

BANNER

Eskiler ve Antikalar

BANNER

plastmore.com Plastmore - Meant for more

BANNER

Babür Hüseyin Özbek'in Güvertede kitabı çıktı. Tüm seçkin kitapçılarda...

BANNER

StatCounter