Yazar Hakkında

10 Mart 2017, 00:33

''İSTANKÖY VE ORFOZ KAPTAN'' (1. BÖLÜM)


Mustafa Aydoğmuş nam-ı diyar " ORFOZ KAPTAN " rahmetli babanemin erkek kardeşi olup Kos - İstanköy adası Türklerindendir.

Merhaba....  
                                                          
Denizcililiğim nereden mi geliyor..? 

" İSTANKÖY "  ve  " ORFOZ KAPTAN "  (1.bölüm)

Mustafa Aydoğmuş nam-ı  diyar " ORFOZ KAPTAN "  rahmetli babanemin erkek kardeşi olup Kos - İstanköy  adası Türklerindendir.

Bilenler müstesna, bilmiyenler için " TRT " kanali iki belgeselini bir kaç yıl önce çekmiş, televizyonlarda yayinlamıştı. İzliyenler olduğu gibi,  izlemiyenler de mutlaka vardir. Bölüm isimlerini belirttiğim belgeselleri internet linkinden yazıp  arayın (youtube) kanalı linkinde bulup mutlaka  izleyin. 

Hayali deniz olanlar, Hatta denize çikmak için kanı kaynayanlar... Benden gecti diyenenler... Sakın haa, izleyin hak vereceksiniz.

Hayatı denıizin altında 12 yaşında başla?ığı Ayvalıktan Antalya 'kadar süngercilikle geçmiş ve ilerliyen yaşlarında deniz üzerinde yelken ile devam etmiş yıllar geçşede de denize doyamamış bir ömür göreceksiniz, a?ıllardan çıkmayan güzel tecrübeler ile hoş bir seda bırakacak, feyz verecek deniz dostlarına.

" TRT "  Deniz Yüzlü İnsanlar (9.bölüm.)


" TRT " Hakan Güvenç Nerede,Ekmeği Deniz Olanlar (2.bölüm)


Gelin isterseniz önce "İSTAN?ÖYÜ " daha yakından tanıyıp TARİHİNE KISA bir yolculuk ile başlıyalım hep beraber...

(Osmanlı dönemi Ege denizi haritası)

Yunanistan' ın güney Ege bölgesi'ndeki oniki Ada iline bağlı bir adadır. İstanköy - (Kos) Adası Bodrumun karşı yakasında dar ve uzun bir adadır. Bodrum’a yaklaşık 8 deniz mili uzaklıktadır. İlk Osmanlı kaynaklarında “İstanköy” kelimesi ise hiç değişmeden devam etmiştir. Osmanlı, Bizans, Venedik dönemlerine ait görkemli yapıları ile Hipokratın adası olduğu da bilinmekte ve Hipokrat ağacı olan bir meydan bulunmaktadır.


Adaya ilk olarak Karyalılar yerlesir. Dorlar MÖ 11 yüzyılda istila ederler ve adayı Adayı Perslerimi defa istila ederlersede başarılı olamazlar.
Ada, Rodos ayaklanmasından sonra güney doğu Ege'de önemli bir Atinalı istasyonu olarak hizmet vermiştir (411-407).

MÖ 336'da Demokrasi tesis edilir. Sosyal savaş (358-355) süresince yardımları nedeni ile zayıflayan Atina kuvvetleri onu birkaç yıllığına Carian prensi Mausollusa bırakırlar. MÖ 366'da Kos kasabası inşa edilir. Kısa bir zaman sonra Bizans İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olur.

Hellenistik çağda Kos Zenithin refahını elde eder. Onun başarısı Mısır kralları tarafından takdir edilir ve ada Mısırlılar tarafından bir dış askeri merkez olarak deniz kuvvetlerinin Ege'yi gözlemesi için kullanırlar. Ada ilerleyen dönemde Ptolamaic hanedanlığında prenslerin eğitimi için gözde dinlenme yeri haline gelir. Adanın en bilinen yaşamış, hekim Hippocrates, ressam Apelles, şair Philates ve Theocritus'dur. Korsanların fırsatçı akınları ve şiddetli depremler hariç, ada barışın bozulmasına nadiren tanık olur. Büyük komşusunun öncülüğünü takiben Rodos ve Kos genellikle Romalılara karşı dostça davranış göterir. M.S. 53'de serbest şehir yapılır.

XI. yüzyılda Arap akınlarına hedefi ardından Latin hâkimiyetine girmiş, 1258’de yeniden Bizans’ın eline geçmiştir. Saint Jean şövalyeleri Rodos’a yerleştikten sonra burayı da alarak (1315) yeni kaleler yaptılar. Limanı muhafaza altına aldılar, bir köprü ile şehre bağlanan kaleyi yeni baştan tahkim edip Türk akınlarına karşı koymaya çalıştılar. (1391-1396) yılları arasında Yıldırım Bayezid’in buraya yönelik akınları sırasında kalenin güneydoğu ve güneybatı kısmına iki kule inşa edildiği bilinmektedir.

İstanköy ilk Osmanlı hücumu ile (1455) karşılaşır. "Hamza Bey" idaresindeki donanma buraya saldırarak Andimahya Kalesi’ni tahrip edilir. (1522) Rodos’un fethi sırasında anlaşma şartları gereği Osmanlılar’a terkedildi. "Kaptan Behram" Bey, İstanköy ve Bodrum önlerine geldiğinde kale muhafızları kaleyi ona teslim ederek buradan ayrılmışlar ve bu haber (5 Ocak 1523) ordugâha ulaşır. Ada alınır alınmaz buraya bir kadı, dizdar ve yeterli muhafız gönderilmiş, en büyük ve müstahkem kalesi olan Narence tamir edilmiş, adanın Ortodoks halkı yerlerinde bırakılmış ve kale dışındaki varoşta ikametleri sağlanmıştır.

Osmanlı hâkimiyeti  "Pîrî Reis", dağlık ve ovalık olarak tanımladığı İstanköy’e şövalyelerin “uzun ada” anlamında Lango Adası dediklerini ve dört  müstahkem kalesinin bulunduğunu, asıl kale olan Narence’nin Anadolu sahilleri karşısında olup limanın hemen yanında yer aldığını, buradaki limanın gemilerin barınmasına müsait olduğunu, diğer kalelerin ise Andimahi, Kefalos ve Pili adlarını taşıdığını yazar.

    
      Lango adası -Kos                                    İstanköy Narence kalesi

Osmanlı idaresine girdikten sonra Narence adlarıyla anılan kasaba tamamı varoş mahallede hıristiyanlar yaşamaktaydı. Fethin ardından Türk nüfus ise kale içinde bin kişi  olarak ikamet ediyordu ve bunlar bir mahalle olarak deftere kaydedilmişti. Türk ahali “gönüllü” kaydıyla belirtilmiş ve kendi istekleriyle gelip yerleştiklerine işaret edilmişti. Diğer yerleşme yerlerinden Pili Kalesi’nde sekiz, Andimahya’da yedi, Kefalos’ta dört mahalle,  Adada bunların dışında bir yerleşme yeri yoktu. İstanköy bir kaza merkezi olup Kalimnos ve Leryos adaları da buraya bağlanmıştı.

Güvenli limanı ve muhkem kalesiyle Osmanlı donanmasının önemli deniz üslerinden biri haline gelen İstanköy, bu özelliğini 1570’lerden sonra Akdeniz’deki yeni gelişmeler sonucu kazandı. Yoğunlaşan deniz harekâtları sebebiyle bir ara Nakşe (Naksos) sancağına bağlandı. Sağlam kalesi ve limanı sebebiyle tüccar gemilerinin uğrak yeri oldu. Bazı seyyahlar, korsanların uğrayamadıkları bu adanın İstanbul-Mısır ticaret gemileri için güvenilir bir liman olduğunu belirtirler.

(Eylül 1670) burayı gören "Evliya Çelebi" 'ye göre kale içinde  ev vardı. Kale kapısının iç tarafında kiliseden çevrilmiş minaresiz  Sultan Süleyman Camii bulunuyordu. Varoş ile kale arasındaki Lonca meydanı antik özelliğe sahipti.

Ayrıca bir yahudi topluluğu da yer alıyordu. Bu kısmın iki kapısı vardı, gemiler bu kapılardan İskele Kapısı önlerine yanaşıyorlardı, gümrük de buradaydı. Diğer kapının (Yalı Kapısı) batısı asıl büyük varoşa açılmaktaydı.

Etrafında sur olmayan bu büyük varoş kesimi bağlık ve bahçelik olup, müslüman mahallesinden oluşuyordu. Buradaki beş camiden Eskicami, Yenicami, Tabakhane Camii çarşı içindeydi; pazar yerinde ise Meydan Mescidi yer alıyor, ayrıca Dede Mescidi denilen bir başka mâbed daha bulunuyordu.

İstanköy halkı genellikle ticaretle uğraşıyor, adada zirrat  alanları bol miktarda meyve narenciye ürünleri yetiştiriliyordu. Ada sulak ve otlak olduğundan Anadolu’dan Türkmen obaları buraya gelip yerleşmişlerdi. Nitekim (Nisan 1673) tarihli bir fermanda, Batı Anadolu bölgesine göç eden Boz-ulus Türkmenleri’nden bir kısmının İstanköy adasına yerleştikleri belirtilmektedir.

Rodos sancağına tâbi bir kaza olan İstanköy (1869) Civar adalardan Sömbeki, Kaşot, Kalimnos kaymakamlık olarak buraya bağlandı. Astropalya ile İncirli adaları da müdürlük şeklinde İstanköy merkez kaymakamlığına tâbi idi. Bir ara bu mutasarrıflık Menteşe’ye nakledildi.  Adaya daha sonra bir kısım Girit muhacirleri de yerleştirildi.

Rodos sancağına bağlı İstanköy 1912 de İtalyanlar tarafından işgal edildi. II. Dünya savaşına kadar onların idaresi altında kaldı. KOS - İSTANKÖY Yunanistana devr olmadan 1947 yılına kadar  İtalyanlarda  kaldığından Yunanistan ile Türkiye aarasında 1923 te Lozanda imzalanan mübadele anlaşması kapssamında Türk azınlığı barındırmaya devam etmektedir.   

Günümuzde Türk nüfus 1437 kişi (ada' nın yaklaşık onda biri kadar) olup Türkler’in büyük bir bolümü Germe (Platanio) köyünde bulunmaktadır. Adadaki en önemli Türk mezarlığı da bu köydedir. İstanköy’de bugün Gazi Hasan Paşa Camii, Defterdar İbrahim Efendi Camii (1137/1724). Atik Camii (XVI. yüzyıl), Moruk Camii (1892’de tamir edildi), Yenikapı Camii (XVI. yüzyılda Yenicami) çoğu harap durumdadır. Limandaki Tabakhane Camii 1933 depreminden sağlam çıkmasına rağmen, İtalyanlar tarafından yıktırılmıştır. Defterdar Camii ile Germe köyündeki cami ibadete açıktır. Kabapınar köyü, Pili, Kefalos’taki mescidlerin de harap durumda olduğu veya ortadan kalktığı bilinmektedir.
 
Denizciliğim nereden mi geliyor.
" İSTANKÖY " ve " ORFOZ KAPTAN " ı tanımak.(2.Bölüm)
 
Osmanlı devleti  Türklerin yaşamaya başladığı 1523 itibariyle1912  yıllarına kadar  dört yüzyıl hüküm sürmüştür İstanköy' de. Ailemizden gelen, kanimıza karışan Yelken, Sualtı, Deniz aşkı, İstan?öy' de filizlenip "ORFOZ KAPTAN" öncesi nesiller de başlar hikayemiz.

Bir sonraki yazı dizimde buluşmak üzere sağlıcakla kalın...
Ömür ATİLA - (denizci & mimar) araştırmacı yazar.

 

 

Henüz yorum yazılmamış!

Yorum Yaz

500 adet karakter kaldı

Ege Denizi'nde Bulunan Dalışa Yasak Sahalar

11 Mart 2001

Çanakkale Boğazı çıkışı, Kumkale ile Baba Burnu arası, Edremit Körfezi-Sivrice Burnu ile Kadırga burnu arası, Ayvalık-Maden ve Küçükmaden Adası çevresi...

Harita Üzerinde Dip Ve Kıyı Özelliklerinin Gösterilmesi

12 Mart 2001

Bir haritaya bakıldığında kıyı veya bölgenin genel Sekli yanında birçok kısaltma ve semboller göze çarpar. İşte haritanın okunması demek bu işaretlerin ve kısaltmaların ne anlama geldiğinin anlaSılıp yorumlanması demektir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

ÜYE GİRİŞİ

BANNER

Marinturk Amatör Denizci Belgeni Al

Yazarlar

Facebook

BANNER

Profesyonel Gemi Modelciliği

BANNER

Limbo Denizcilik - Tekne İnşa ve Tamir Malzemeleri / 0532 296 77 75

BANNER

Deniz Eskisi | Deniz Antikacısı | DenizEskisi.com

BANNER

Eskiler ve Antikalar

BANNER

plastmore.com Plastmore - Meant for more

BANNER

Babür Hüseyin Özbek'in Güvertede kitabı çıktı. Tüm seçkin kitapçılarda...

BANNER

StatCounter