Yazar Hakkında

16 Şubat 2018, 15:20

Amatör Denizciler Barınak Derneği (ADBDER)
Her tekne sahibinin ciddi bir sorunu olan bağlama yeri konusundaki sorun ile ilgilenmek üzere 30 Ekim 2014 tarihinde kurulan bu dernek 3 yılı geçen bir zamanda çok çalıştı sesini duyurmak üzere, izlediğim kadarı ile çok kez moralleri bozularak vazgeçme aşamasına gelseler de denize olan karşılıksız sevgileri bunu ileriki nesillerin de yaşamasını istediklerinden yılmadılar, kuruldukları ilk güne nazaran da çok yol kat ettiler.
Denizde tekne barındırma sorununun sadece amatör denizcilerde değil, profesyonel olarak balıkçılık yapan tekneler için de,yelken sporu ile ilgili eğitim veren kulüp ve derneklerinin de yer açısından benzer sorunları olduğunu tespit ettiler.Defalarca yetkililerle görüşmek üzere Ankara’ya gitmelerine rağmen ciddi bir randevu bile alamadıklarından yakınarak,yazılan dilekçelere de alınan olumsuz yanıtlar sonucunda Amatör Denizcilik Kanunu Taslağı hazırlanarak Eylül 2016 da sırasıyla Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa Bakanlık aracılığıyla teslim edilmiştir.Böyle bir kanun taslağı hazırlama ihtiyacı verilen yanıttaki “ mer’i kanun ve yönetmeliklerin teklif edilen yönetmeliğin çıkartılmasına izin vermeyeceği” şeklinde olmasındandı.Bu kanun taslaklağını yetkilileri zor durumda bırakmama adına basın ile bile paylaşmayarak bir yıl gibi bir zaman beklendi.2017 yılı sonunda artık bu haklı isteklerini kamu ile paylaşma durumuna geldiler.Dernek ve kulüplerden destek istendi,ev sahipliği de yapan Tuzla Amatör Denizciler Derneğinden vekalet alındı ki halen güçbirliği için bu destek istenmektedir.
Yapılan çalışmalardan 180.000 adedin üzerine amatör denizci ehliyeti sahibi kişi var, 62.000 nin üzerinde özel tekne var(Türk bayrağına geçmiş veya geçecekler hariç)Az bir rakam değil ilgili kişi olarak düşünürsek...
Hazırlanan kanun taslağı çok açık ve net olarak barınma sistemi oluşturulmasına,amatör denizci tanımına,bundan sorumlu olacak bakanlığa,bu konu ile ilgili derneklerin sorumluluklarına,vergilendirme esaslarına parmak basıyor.
 
www.adbder.org adresinden destek olabilmek için bilgilenebilirsiniz.
Amatör Denizciler Barınak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Atilla Özbank ve emek veren tüm arkadaşlarının çağrısıdır; birlik olarak bu soruna sonraki denizci nesillerin rahat etmesi için çözüm oluşturmak...
Sayın Özbank’tan bir mektubu da paylaşabilirim...
 

AMATÖR DENİZCİLERE AÇIK MEKTUP

Denizcilik yapabilmek için 3 unsura ihtiyaç var. 1) Denizci... 2) Tekne... 3) Barınak (Liman)... Bu üç unsurdan sadece biri bile eksikse denizcilik yapılması mümkün değildir. Bu mektubun konusu ise “Barınak”.
Bundan 30 yıl önce, Amatör Denizciler teknelerini (ki o zamanlar yelkenli, motoryat pek azdı ve parmakla gösterilirdi) limanlık bir suda alargada bırakırlardı. Ya demir atarlar, yada denize kendi imkanları ile bıraktıkları tonoza bağlarlardı. Fırtınalı günlerde teknelerinin yanına giderlerdi. Teknelerine biner, fırtınadan teknelerini korumaya çalışırlardı. Bu pek kolay olmazdı. AMA BEDAVAYDI.
Bugünlerde bu mümkün mü? Değil. Çünkü özellikle Ege kıyılarında tekneler çalınıyor. Derneğimizin üyesi olan ve 365 gün denizde yaşayanlar var. Teknenizin içinde yaşadığınız süre için barınağa ihtiyaç yok. Ama bu işin bir de hastalığı var, düğünü var. İşte o zaman barınağa ihtiyaç var. Diğer yandan barınaksızlık yüzünden hasar gören ve kaybettiğimiz tekneler hepimizin malumu. Özellikle Ege kıyılarında küçük teknelerin motorlarının çalınması ise ayrı bir vak’a. Milli servetimiz yitiriliyor.
Sonraki yıllarda Fenerbahçe Marina açıldı. Balıkçı barınakları kuruldu. Cepten biraz para çıkıyordu ama tekne fırtınalı günlerde emniyetteydi. Her fırtınada tekneye gitmek gerekmiyordu. İşten güçten ayrı kalınmıyordu. İyiydi bu barınaklar. İyiydi Fenerbahçe Marina. Sonraları Marmaris’te ve Göcek’te marinalar açıldı. Ne de iyi oldu. Yabancı bayraklı tekneler, içlerinde turistler ile geliyor ve turistik bu yerlerde para harcıyorlardı. Marinalar turistik mekanlardı. Üstelik kiralık yelkenli diye bir şey çıktı. Özellikle Avrupa’lı turistleri çekiyordu.
O günlerde, bu fakir (Bendeniz) ilk ve son yelkenli teknesini aldı. Yıl 1998 idi. Fethiye’den yola çıktı ve teknesini onarmak için Fenerbahçe Marinaya geldi. Fiyat çok pahalı idi. 1 yıllık sözleşme yaptı. Marina fiyatı Fethiye’de Belediye’ye ödediğinin en az 10 katıydı. Yıllık bağlama ücreti olarak 1.100 Alman Markı istendi. Bugünün para birimleri arasında Alman Markı yok. Bu günün para birimine çevirirsek yaklaşık 550  Avro eder bu para. Teknem Türk bandralı olduğu için ve dahi ben Türk olduğum için kurda % 30 indirim yaptılar. Yani fiyat benim için 385 avroya indi. Bugünün kurları ile (1 avro = 4,5 TL kabul edildi) yaklaşık 1.732,50 TL idi. Karaya çekme ve denize indirme ile 15 gün karada kalma fiyatın içindeydi. Bugünkü fiyatlar ile karşılaştırma işini size bıraktım.
Buraya kadar anlattıklarım masal gibi değil mi? Bugün marina fiyatlarını veya balıkçı barınaklarında istenen fiyatları burada yazmayacağım. Hepiniz zaten biliyorsunuz. Ama bir küçük teşhisten kendimi alamıyorum. Bu fiyatlar pahalı mı? Fahiş mi? Yüksek mi? Alınan hizmetin karşılığı mı? Bütün bu soruların cevabı hep aynı şekilde HAYIR. Koskoca bir HAYIR. Bu günkü fiyatlar ne fahiş, ne pahalı, ne de yüksek. Bu günkü fiyatlar AKILLARA ZARAR FİYATLAR. Alınan hizmet ise sadece bağlanma. Bu durum Amatör Denizci’nin zekası ile alay etmektir ve/veya soygundur ve hatta ZULÜM’dür. Sadece bizler mi şikayetçiyiz. Hayır. Mesela 2017 yazında yabancılara ait yabancı bayraklı özel tekne denizlerimizde yok gibiydi. Akdeniz’deki ortalama marina fiyatlarının 3 katına çıkmış marinalarımızın fiyatları yüzünden yabancılar ülkemizden ayrıldı. Bundan kendi adıma memnunum. Denizler boştu ve temizdi. Bana kalmıştı. Ama ekonomi açısından iyi mi?
Bu durumun sebebi ecremisil kiralardır veya değildir. Bunu tartışmıyoruz artık. Bu paraları verenler var. İktisaden bir arz-talep meselesi der geçeriz mi? Bu iktisat ilmi ile de pek açıklanamaz bir durum. Değeri 2.000 TL olan tekneden yıllık bağlama parası olarak 10.000.-TL, değeri 100.000.-TL olan yelkenliden yıllık 25.000.-TL isteniyorsa, bu arz-talep ile açıklanamaz. Açıklanmaya kalkılıyorsa eğer, Amatör Denizcilerin zekası ile alay ediliyor demektir. Ya da “paran yoksa denize çıkma” deniyordur.
Uzatmayalım, biz bu işi kökünden düzeltmek için AdbDer ? AMATÖR DENİZCİLER BARINAK DERNEĞİ’ni 30 ekim 2014 tarihinde Türkiye sathında yaygın üyelerimiz ile kurduk. 26.04.2015 tarihinde ilk genel kurulumuzu yaptık. Mayıs 2018 ayında ikinci genel kurulumuzu yapacağız. Derneğimizin tek bir amacı var. “Barınak sorununu çözmek.” Kuruluşunda eğitim ve spor konularına da girilmesi istendi. Bu istek kabul görmedi. Nitekim çok sayıda eğitim ve spor ile iştigal eden uzmanlaşmış kulüp-dernek var. Biz işin temel sorununu çözmeliydik. Enerjimizi dağıtmamalıydık ve öyle de oldu. Kulüpler de barınaksızlıktan, denize çıkamamaktan şikayetçi. Biz barınak sorununu çözdüğümüzde kulüpler de rahatlayacak, esas işleri olan eğitim ve spor ile uğraşabilecek.
İlk genel kuruldan sonra, iki adet genel seçim nedeniyle biraz bekleyerek T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bir rapor ve yönetmelik taslağı sunduk. Aldığımız cevap, sunduğumuz yönetmeliğin yasalara ve diğer yönetmeliklere aykırılıklar teşkil ettiği için yürürlüğe giremeyeceği şeklinde olumsuzdu. Diğer yasaları ve yönetmelikleri aşmak “isteklerimizi karşılayacak bir kanun” ile mümkündü ve bizde aylarca çalışarak AMATÖR DENİZCİLİK KANUNU TASLAĞI’nı hazırladık ve 29 Eylül 2016 ile 30 Eylül 2016 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı’na, Başbakanlığa ve Bakanlığa sunduk. Üzerinden 1 yıl 3 aydan fazla zaman geçti. Tık yok. Bu süreçte Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a ve Bakan’a asla ulaşamadık. Türkiye’nin hassas bir zamandan geçtiğini biliyorduk ama 1 yıl 3 ay fazla zamandı. İsteğimiz sadece içinde bizim de olacağımız bir heyetin teşkil edilerek kanun taslağına son halinin verilmesi ve meclise sevk edilmesi idi. Bürokratları sıkıntıya düşürmemek için kanun taslağını gizli tuttuk. Ama Denizcilikten sorumlu Müsteşar yardımcısı ile de görüşemedik. 10 saatlik Fethiye-Ankara yolculuğunu, gidiş dönüş 20 saatlik yolculukları defalarca yaptık. Defalarca telefon ettik. Yönetim Kurulumuzun İstanbul’daki üyesi de İstanbul’dan geldi. Bu kadar zaman alan yolculuklardan sonra Müsteşar Yardımcısı bizimle 5 dakika bile görüşmedi.
Kısacası Cumhurbaşkanı’nın sürekli şikayet ettiği atalet halindeki bürokrasi ile bizde tanıştık ve ataletinden nasibimizi aldık. Bu durumda gizliliğin artık manasız olduğunu kabullenerek kanun taslağını www.adbder.org adresli web sitemizde yayınladık. Ayrıntıları web sitemizden okuyabilirsiniz.
Bu süreçte defalarca karşılaştığımız en dikkat çekici soru, “siz kaç kişisiniz” idi. Hatta bir Genel Müdür Yardımcısı, “Biz Amatör Denizciler için çok şey yaptık, 180.000 ehliyet verdik, 100.000 kişiyi topla, istediğinizi veririz” dedi. Amatör Denizciler için neler yapıldığının takdiri size ait. Ama Amatör Denizcilere ehliyet dağıtmakla Amatör Denizcilik gelişmiyor. Her ehliyet alan araba sahibi olmaz, araba kullanmaz ve doğal olarak da garaja ihtiyacı yoktur. Tıpkı, her ADB alanın teknesinin olmaması ve barınağa ihtiyacının olmaması gibi. O Gn.Md.Yardımcısına şu cevabı verdim. “Biz az kişiyiz. 1 kişi bile olsak haklıyız ve hakkımızı istiyoruz. Eğer Başkanlığını yaptığım Dernek’te 100.000 üyem olsaydı, zaten benim kontrol etmem imkansız olacağından boğazı kapatırlar ve istediklerini alırlar.”
Ancak, “Siz kaç kişisiniz?” sorusuna takıldık. Küçük bir araştırma yaptık. Vardığımız sonuç sadece bir tahmindi ama, bize kötü bir havadis verdi. Kanun ile tanımladığımız ve bize göre doğru olan bu tanımlamaya uyan ve teknesi olan Amatör Denizci sayısı sadece 1,000 cıvarında idi. 5 mt ve altında teknesi olanlar genel olarak kütük kaydı olmadığı için tahminimizde yer almadı. Bu ölçülerde kaç tekne var bilmiyoruz. Ve 25.000-30.000 cıvarında Amatör Denizci’nin teknesini satarak veya terk ederek denizden sırf barınma maliyetleri nedeniyle vazgeçtiğini saptadık. Bu Amatör Denizciliğin ölüm döşeğinde olduğu tezinin, BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİĞİ şeklinde değişmesine neden oldu.
Bu durumdan sadece ecremisil kira garabetini başımıza bela eden Devlet’mi sorumlu? Marinalar ve Balıkçı Barınakları mı sorumlu? Amatör Denizci’nin hiç sorumluluğu yok mu? İşte bu açık mektubu size bu sebeple yazdım. Bu mektuptan önce gerek şahsi facebook sayfamdan, gerek Derneğimizin facebook sayfasından çok çağrı yaptık. Az sayıda da olsak, birleştiğimiz ve dayanışma içinde olduğumuz takdirde haklarımızı alabiliriz. Ama birleşme ve dayanışma konusunda Amatör Denizcilerin verdiği imtihan çok kötü. Bu gün için parasal imkanları müsait olanlar, yarın aynı imkanlara sahip olabilecekler mi? Veya fiyatlar onların bile isyan edeceği ve kabullenemeyeceği noktaya gelmeyecek mi? Parasal imkanlarınız müsait olsa bile her yıl bir araba parasını marinalara vermek caiz mi? Bizim bugün çektiğimiz bu ızdırabı çocuklarınızın ve torunlarınızın çekmemesi için birleşme ve dayanışmaya katılmaz mısınız? Eğer denizi terkettiyseniz tekrar dönmek istemez misiniz?
Kendinizi bir kenara koyun, çocuklarınız ve torunlarınız için dayanışma içine girin ve haklı mücadelemizde yanımızda yerinizi alın ve bize destek olun. Sizden tek isteğimiz bu.  Netice olarak biz haklıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik sahası içinde yer alan denizlerde, T.C. vatandaşı olmamız münasebetiyle YAŞAMA HAKKIMIZ VAR VE BU HAKKIMIZI İSTİYORUZ. Umutsuzluğa kapılmayın. Biz umutluyuz ve kararlıyız. Umutsuzluk kimseye yakışmaz. BARINAK BİZİM HAKKIMIZ VE HAKKIMIZI ALACAĞIZ. Denizlerde yaşamak bizim hakkımız ve hakkımızı alacağız.
Eğer taşın altına elimizi birlik ve dayanışma içinde sokmazsak, o taş hepimizin başını ezecek. Gemi çok su aldı ve batıyor. Ve hepimiz aynı gemideyiz. Bugün için Derneğimiz Amatör Denizci için bir şans. Yarın bu şansı bir kez daha bulabilecek miyiz? Bize katılın. Hakkımızı birlikte alalım. (www,adbder.org ... adbdernegi@gmail.com)

AdbDer Yön.Krl.Bşk. Hilmi Atilla Özbank
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Amatör Denizci - Yazar
Adres: Çiftlik Mah. 110 Sok. No: 6 Fethiye - MUĞLA
Gsm: 0532 224 10 64
E-mail: haozbank@gmail.com

 

Yazarın Diğer Yazıları

Gençlik ve Cesaret

2.3.2020 22:15:54

HUZUR DENİZDEN GELİR

Yaşımın ilerlemesinin etkisi ile mi yoksa gerçekten etrafımızda her türlü kirliliğin artması nedeniyle mi çok geçimsiz olmaya başladım diye düşünüyorum bazen...

20.11.2019 10:17:19

 

Henüz yorum yazılmamış!

Yorum Yaz

500 adet karakter kaldı

BMW Bosphorus Sailing Fest yarış sonuçları

15 Haziran 2015

BMW Bosphorus Fest, İstanbul Boğazı?nda bir festival havasında gerçekleşti.

4 Nisan Deniz Şehitleri'ni Anma Günü.... 

04 Nisan 2020

Çanakkale'de Nara Burnu önlerinde 

Harita Bilgisi

25 Ocak 2001

Harita bilgileri içinde denile bilir ki en başta, haritaların kenarlarında verilmiş bulunan enlem ve boylamlar gelir. Haritanın yukarısında ve aşağısında boylamlar ölçülürken, iki yanında enlemler ve boylamlar ölçülür.

ÜYE GİRİŞİ

BANNER

Marinturk Amatör Denizci Belgeni Al

Yazarlar

Facebook

BANNER

Profesyonel Gemi Modelciliği

BANNER

Limbo Denizcilik - Tekne İnşa ve Tamir Malzemeleri / 0532 296 77 75

BANNER

Deniz Eskisi | Deniz Antikacısı | DenizEskisi.com

BANNER

Eskiler ve Antikalar

BANNER

plastmore.com Plastmore - Meant for more

BANNER

Babür Hüseyin Özbek'in Güvertede kitabı çıktı. Tüm seçkin kitapçılarda...

BANNER

StatCounter