Yazar Hakkında

03 Ekim 2018, 16:49

Türkiye'nin İlk Ahşap Yat İnşa Okulu

Tekneler... Fırtınalı bir havada okyanusun ortasında ya da ay ışığı altında sakin bir limanda sığındığımız; bizi sarmalayan bir anne kucağı gibi veya çok özlediğimiz, sevdiğimiz birine sarılır gibi... Bazen sakin bazen hırçın bazen de şefkat dolu...

Teknenin anlamı herkes için başkadır. Kimi onunla beraberken bir an evvel sevdiklerine kavuşmayı hayal eder, kimileri ise ondan ayrılıp karaya ayak basmak istemez. Her seferinde yeni bir heyecan yeni bir macera...

Peki,  ilk tekne nerede ve ne zaman yapılmıştı? Hangi amaç için kullanılmıştı? Hangi ulus tarafından düşünülmüş ve imal edilmişti? 

Tekne yapımının tarihçesine baktığımız zaman,  dünyadaki ilk teknenin - tarihi tam olarak bilinmemekle beraber - M.Ö 4000  yıllarında Mısır’da yapıldığı tahmin ediliyor. İlk olarak ulaşım amaçlı kullanılan tekneler daha sonra yük taşımak için kullanılmıştır. Zaman içerisinde donanma oluşturmak için savaş gemileri yapılmış ve deniz savaşlarında kullanılmıştır. Donanmaya ait gemiler  ülkelerin tarihini değiştirecek kadar önemliydi. Tıpkı Çanakkale Savaşı’nda  ‘’ Çanakkale Geçilmez ‘’ dedirttirecek ve tüm ülkenin kaderini belirleyecek Nusret Mayın Gemisi gibi...

Günümüzde ise ticari amaçlı tekneler denizcilik sektöründe ithalat - ihracat açısından ve tekne yapımı yönünden de oldukça önem kazanmakta.  Herkesin bildiği gibi ilk tekneler  ahşap olarak üretilmiştir. Şu anda ise günümüz teknolojisiyle birlikte çelik tekne yapımı ön plana çıkmaktadır. Zaman zaman alüminyum tekneler imal edilmekte bazen de karbon kevlar ileri teknoloji (kompozit) ürünü olan tekneler imal edilmektedir.

Tekne yapımı sektörünün hızla gelişmesi ve dünyada bir pazar haline gelmesiyle birlikte ülkemizde de bu amaç doğrultusunda  ilk defa 1997 yılında ‘’ Türkiye’nin ilk Ahşap Yat İnşa Okulu ‘’ Bartın ili Kurucaşile İlçesinde açılmıştır. Açıldığı günden itibaren çeşitli alan ve dal adları altında 21 yıldır kesintisiz eğitim veren okul 2001 yılında ilk mezunlarını vermiş ve bugüne  kadar 260 öğrenci mezun olmuş.Okulun kısaca tarihçesine bakarsak; 1966 - 1967 eğitim öğretim yılında ortaokul olarak açılmış  olan okul,  1978 - 1979 eğitim öğretim yılından itibaren Kurucaşile Lisesi olarak faaliyetine devam etmiş. 1996 - 1997 eğitim öğretim yılında (28 Haziran 1997) Kurucaşile Anadolu Meslek Lisesi ve Çok Programlı Lisesi adını almış.

Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde ‘Ahşap Yat İnşa Bölümü’ açılmış, lise programı, çok programlı lise bünyesine alınmış. Ayrıca Mobilya ve Dekorasyon bölümü açılmış. Açılışından bir eğitim öğretim yılı sonrasında ‘Mobilya ve Dekorasyon Bölümü’ kapatılmış. 2003 - 2004 Eğitim öğretim yılında okulda çok programlı lise bünyesinde meslek lisesi olarak ‘Bilgisayar Yazılım Bölümü’ açılmış. 2004 - 2005 eğitim öğretim yılında ise Kurucaşile Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yapılan protokol gereği pansiyonlu olarak hizmet vermeye başlamış.

MEGEP projesi kapsamında 2006 - 2007 eğitim öğretim yılından itibaren Ahşap Yat İnşa Bölümü, Ahşap Teknolojileri Alanına; Bilgisayar Yazılım Bölümü, Bilişim Teknolojileri Alanına dönüşmüş.

2008 yılında Anadolu Meslek Lisesi kapsamında Bilişim Teknolojileri ve Gemi Yapımı Alanı açılmış ve bu alanlarda öğrenci almaya başlamış. Okulun adı Kurucaşile AML, ÇPL ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi olmuş.

2014 yılında mesleki ve teknik eğitimde okul çeşitliliğinin azaltılması projesi kapsamında, haziran ayında okulun adı Kurucaşile Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak değişmiş ve Anadolu Lisesi ile Anadolu Meslek Programı adı altında öğrenci almaya başlamış.
 
Gemi Yapımı Alanına Neden İhtiyaç Duyuldu? Öğretim Programı Nasıl Hazırlandı?

Bu sorunun cevabını okul müdür başyardımcısı Sayın Fatih KARARSLAN’dan dinliyoruz...

Ülkelerin gelişimi, mesleklerinde bilgi ve teknolojiyi yakalamış insan gücü ile ölçülmektedir. Öğretmenlerin rehberliğinde insanların bilgi ve teknolojiye ulaştırılması, yetiştirilmesi ve yüksek öğretime hazırlanması teknik okullarda yapılmaktadır.

Gemi yapımı alanı, ülkemizde istihdama çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Ülkemizde gemi yapımı sektöründe yetişmiş eğitimli iş gücü sıkıntısı üst düzeydedir.

Gemi Yapımı Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda;

1. Çelik gemi yapımı,
2. Gemi ressamlığı,
3. Gemi tesisat donatım,
4. Tekne ve yat yapımı dalları yer almaktadır.
 
Ülke çapında yapılan sektör taramaları ve inceleme çalışmaları sonunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıştır. Sektörde çalışanların görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler tersaneler ve dizayn bürolarında uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrıntılı olarak çıkarılmıştır.
 
Program ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında iş piyasasının iş gücüne dönük gelişmelerin ve gereksinimlerin tüm yönlerinin dikkate alınması amacı ile sektörle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.
 
Program sürecinde üniversitelerden uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmıştır. Meslek elemanlarından ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterliklerde çeşitli araştırmalar ve yabancı uzmanlarla görüşülerek hazırlanan programa katkıları sağlanmıştır.
 
Bu doğrultuda gemi yapımı alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün ve yaygın öğretime yönelik her düzeyde bireylere eğitim imkânları sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir.
 
Okulun eğitim sistemi şu şekilde ilerliyor:

Mesleki eğitim 10. Sınıfta alanlara ayrılmaya başlıyor, 11. Sınıfta ise alt dallara bölünüyor. Gemi yapımı ile ilgili endaze çizimlerini öğreniyorlar. 11. Sınıfta gemi yapımı ile ilgili araç gereçleri tanıyarak gemi yapımına öğretmenleri nezaretinde başlıyorlar. Ahşap tekne iskeleti ve kamarasını, yat donatım elemanlarını yaparak öğreniyorlar. 12. Sınıfta  ise işletmelerde ‘Beceri Eğitimi’ adı altında haftada 3 gün Kurucaşile ilçesinde bulunan birçok ahşap tekne yapımı tersanesinde yani sektörün bizzat içinde yaşayarak bilgi ve becerilerini geliştiriyorlar.Gemi Yapımı Atölyesi
 
İmalatın yanı sıra yapılacak olan tekne ve yatların endaze planları ( kesit ve imalat detayları ) imalattan önce Bilgisayar Destekli Resim (cadcam) dersinde çiziliyor.Mezun olan öğrenciler gemi yapımı alanı ile ilgili teknisyen ünvanı alıyor. Mezun olduklarında diploma, işyeri açma belgesi ve Europass Sertifikası sahibi oluyorlar.
 
Öğrenciler; İşçi sağlığı ve İş güvenliği başta olmak üzere, tekne iskelet ve kamara mobilyalarını bütün detaylarıyla öğreniyorlar. İşyeri açma belgesine sahip olan öğrenciler bu belge sayesinde kendi işyerlerini açabiliyor ya da başka işletmelerde ustalık belgesine sahip olarak çalışabiliyorlar. Ayrıca alanları ile ilgili yükseköğretim kurumlarında 2 yıllık meslek yüksekokulllarına ve fakültelere yerleşebiliyorlar. Bugüne kadar mezun olan bir çok öğrenci; mobilya ve iç mekan tasarım öğretmenliği, gemi inşa mühendisliği, yat kaptanlığı, uzak yol gemi zabitliği, gemi inşaatı meslek yüksekokulu alanlarında yükseköğretime katılıyorlar.

Ayrıca İşkur ve okul arasında yapılan proje kapsamında; gemi yapımı, gemi iskeletçiliği, gemi kamaracılığı ve ahşap boyacılığı gibi kurslarda birçok kişiye meslek edindirilmiş. Yine okul sanayi işbirliği protokolleri kapsamında, bölgede bulunan Herbot işletmesi ile kompozit tekne kalıpları ile ürün  alınarak  tekne imalatı gerçekleştirilmiş.

Okulun atölyesinde bugüne kadar birçok tekne imal edilmiş. Pirat, filika, kano, balıkçı tekneleri ve  motoryatlar bunlardan sadece birkaçı.  Bunların yanı sıra aslına sadık kalınarak ölçekli olarak gemi modeli de yapılıyor. Ayrıca denizcilikle ilgili  dekorasyon malzemeleri ve süs eşyaları da okulda üretiliyor.

Gemi Modeli Sergisi Hakkında

Okulda 2015-2016 eğitim yılı başında yapılan toplantıda geçen 15-16 yılda okulun bilgi ve malzeme birikiminin yeterliliği göz önüne alınarak ayrıca okul mesleki tanıtım faaliyetleri kapsamında ilgi çekici bir etkinlik oluşturmak amacıyla okul idaresi ve bölüm öğretmenlerinin ortak kararı ile sergi düzenlenmesi fikri düşünülmüş. Bölüm Şefi Engin ATMACA’nın üstün gayretleri ile son üç yıldır sergi açılmış ve bu etkinliğe her yıl devam edilmesi düşünülüyor.


Gemi Modeli Sergisinden Bir Görünüm


Atölyeden Görünüm
Gemi Modeli Üzerinde Çalışan Bir Öğrenci
İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar DEMİR ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet AKDOĞAN


Engin ŞAHİN - Fatih KARAARSLAN - Engin ATMACA ( Soldan sağa )
 
Ülkemizde bu alanda özveri ile çalışılması oldukça umut verici. Zira daha önceden de gemi modelciliği ile ilgili bir yazımda bahsettiğim gibi ülkemizde henüz gemi modelciliği çok bilinen bir meslek değil. Halbuki bu alanda yıllardır yurtdışında yarışmalar düzenleniyor. Sanata, bilime ülke olarak ne kadar önem verirsek o ölçüde gelişmiş bir ülke oluruz. Bilimden ve sanattan yoksun bir ülke, ancak diğer ülkelerin gölgesinde ve daima  köle olmaya mahkumdur.
 
Sevgili ATA’mızın söylemiş olduğu gibi:

‘’ Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkilaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır. ‘’

Ülkelerin gelişme seviyelerinin artması öncelikle  ‘’doğru eğitimden’’ geçiyor. Okuma - yazma bilmek ya da üniversite bitirmiş olmak bizim çok iyi bir eğitim aldığımızı ya da eğitildiğimizi göstermiyor. Genel kültürden yoksun, tarihini bilmeyen ya da yanlış bilen, sanat ve bilimden uzak, okumayan - araştırmayan ve sorgulamayan bir toplum haline gelmemeliyiz.Denizcilik Sektörü ile ilgilenen ve kendini bu konuda geliştirmek isteyen öğrenciler için aşağıda okulun iletişim bilgileri yer almaktadır.

Ayrıca okulun facebook sayfası da bulunuyor. Takip etmek isteyenler  ‘Kurucaşile Lisesi Mezunları ve Kurucaşile Çok Programlı Anadolu Lisesi’ olarak sayfalara ulaşabilirler.

Kurucaşile Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin başarılarının devamını diliyor başta okul müdürü Hüseyin Serdar GAZOZ ve müdür başyardımcısı Fatih KARAARSLAN olmak üzere tüm öğretmenlerimize göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca uzun yıllar Kurucaşile'de tekne inşa eden Gemi İnşa Mühendisi Sn. Hüseyin ÇOBAN'ın da bu okulun kurulmasındaki büyük katkı ve girişimlerini unutmamak lazım. Kendisine bu çabasından dolayı ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz.
 
 
İletişim:
Tel:  0378 518 11 93 ( ana bina ) - 0378 518 10 17  ( ek bina )
 Faks: 0378 518 11 01
 E posta 386852@meb.k12.tr
 Web Sitesi:   http://kurucasileamlcpl.meb.k12.tr
 Adres: Kargacak Mahallesi. Çakmak Caddesi. No :1 Kurucaşile / BARTIN

 

Yazarın Diğer Yazıları

Sizden Biri

25.2.2019 21:19:26

İsmail Kim, Ben Kim?

İstanbul'da yaşayan özellikle de kıtalar arası geçiş yapan insanlar deniz ulaşımını çok kullanırlar. Bende denizi seven birisi olarak sürekli vapur ve motorları tercih ediyorum ulaşım biçimi olarak. İstanbul'un trafik çilesi herkesçe malum. O kargaşanın içine girmeden huzurlu bir yolculuk yapmak üstelik boğazı seyrederek bu yolculuğu yaşamak İstanbul'da yaşayanlar için bir ayrıcalık.

15.7.2018 21:35:44

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GAZ LAMBASI KOLEKSİYONERİ - SÜREYYA ÖZKAN

Koleksiyonerlik bir hastalıktır. Hem de vücudun tüm hücrelerine kadar yavaş yavaş yayılan, yayıldığında ise artık geri dönüşü olmayan bir hastalık. Tedavisi ise yoktur.

19.3.2018 12:20:14

Sürgüne açılan yelkenlerden Adalar Müzesi'ne...

Sürgünler... Gözyaşı, korku, ızdırap, hüzün, özlem, vedalar ve bilinmezliğe giden hayatlar...

20.12.2017 15:33:33

Ahmet Şahin ve Portakal Çiçeği sanat Topluluğu

AHMET ŞAHİN ve PORTAKAL ÇİÇEĞİ SANAT TOPLULUĞU

5.10.2017 16:46:24

M.Hakan Gürüney ve Bozcaada Müzesi

M.Hakan Gürüney ve Bozcaada Müzesi

19.8.2017 18:56:59

İstanbul / Ortaköy Deriden Mağazası Çanakkale ve 1. Dünya Savaşı Sergisi

İSTANBUL / ORTAKÖY DERİDEN MAĞAZASI ÇANAKKALE VE 1.DÜNYA SAVAŞI SERGİSİ

16.7.2017 18:24:56

Sanatçılar İstanbul Modern'de Liman'a Demir Attılar

   Hepimizin bir nebze de olsa ucundan kıyısından hayatımıza dokunduğu,

26.5.2017 14:38:23

Sizce Bu Karar Amasra'nın İdam Fermanı Olabilir mi?

Sesamos, Amastris, Samastro ya da bizim daha aşina olduğumuz ismiyle AMASRA.

15.5.2017 11:04:55

Marinturk Pendik Yelken Optimist Takım Yarışı

Marinturk Pendik Yelken Optimist Takım Yarışı, 5-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Marinturk Pendik Marina'da gerçekleşti.

8.5.2017 12:06:19

Henüz yorum yazılmamış!

Yorum Yaz

500 adet karakter kaldı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız Kutlu olsun

01 Temmuz 2019

1 Temmuz 1926 yılında

İYK'da Bir Yılın Ödülü Bir Gecede Dağıtıldı

25 Aralık 2018

İstanbul Yelken Kulübü tarafından yıl içinde düzenlenen 8 kupa yarışı ve bu yarışların oluşturduğu 2018 Yat Trofesi ödülleri 21 Aralık Cuma günü düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sardalya Balığı

05 Aralık 2010

Clupeidae familyasından olan sardalya balıklarının denizlerimizde yaşayan belli başlı türleri Sardina pilchardus ve sardinella aurita bilimsel adları ile tanımlanırlar. Sardalyalar memleketimizde gezici balıklar arasında sayılırlar.

ÜYE GİRİŞİ

BANNER

Yelkenci İlan Ver

Yazarlar

Facebook

BANNER

Dalgacı - Günlük Yatılı Turlar ve Özel Organizasyonlar

BANNER

Tutku Sailing Yacht / 0533 164 99 60

BANNER

Limbo Denizcilik - Tekne İnşa ve Tamir Malzemeleri / 0532 296 77 75

BANNER

Atölye Kürün – Ressam, Heykeltraş, Ürün Satışları ve Özel Tasarımlar

BANNER

Dövmeliyim

BANNER

Deniz Eskisi | Deniz Antikacısı | DenizEskisi.com

BANNER

MarinTurk Marina'da kaçırılmayacak fırsatlar

BANNER

Özel İSTANBUL TIP MERKEZİ - 1998'den Bugüne Sağlıkla

BANNER

Yelken Eğitimi Atilla Gökova Sailing

BANNER

Eskiler ve Antikalar

BANNER

Filtre.com.tr Endüstriyel Madde ve Malzeme İmalatı, Ticareti ve Mühendislik Hizmetleri Kartuş Filtre -Karbon Filtre - Torba Filtre üreticisi.

BANNER

plastmore.com Plastmore - Meant for more

BANNER

StatCounter