Yazar Hakkında

27 Ekim 2019, 13:03

Amatör Denizci Vatandaş mı?

Yazımın başlığı okuyucuya tuhaf gelebilir.

Bir kişinin bir devletin vatandaşı olduğunu hissetmesi önemli bir konu. Kendini vatandaş hissedebilmek için nüfus kağıdının olması yetmiyor. Devletten hizmet alması gerekli. Bunları sağlık hizmetleri, seçme ve seçilme hakkı, güvenlik hizmetleri, adalet hizmetleri şeklinde saymak ve çoğaltmak mümkün. YAŞAM ALANI’nın korunması YAŞAM KALİTESİ’nin muhafazası ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI’da gerekli. Karada yaşayan insanlar için YAŞAM ALANI VE KALİTESİ ile ilgili bir sıkıntı pek fazla yok. Sıkıntı olan alanlar var mı? Var tabii. Ancak Türk Devleti gücünü ve kalitesini bu günlerde o alanlarda ve sınır ötesinde gösteriyor.

Türk Devletinin gücü ve kalitesi Amatör Denizci açısından denize yansıyor mu?

Gazetemizde 30 eylül 2019 tarihinde yayınlanan yazımda, denizcileri;

Denizi kullananlar,

Deniz işçileri,

Denizde yaşayanlar (Amatör Denizciler)

şeklinde sınıflandırmıştım. Denizde yaşayan Amatör Denizcilerin yaşam alanlarının deniz olduğunu belirtmiştim. Bakın bu konuda Anayasa’nın 5 inci maddesi neyi hüküm altına almış.

“V. Devletin temel amaç ve görevleri

MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”

Anayasa’nın bu maddesi hükmü ışığında Amatör Denizci’nin durumuna bir göz atalım.

Temel hak ve hürriyetler nedir? Bu sorunun cevabını internetten sorarak doğrudan öğrenebilirsiniz. Ben buradan ayrıntıya girmeyeceğim. Ama en temel hak YAŞAM HAKKIDIR. Kişinin elinden idam cezası dışında alınamaz. Buna bağlı olarak yaşama hakkının kişi tarafından özgürce ve kısıtlanmadan kullanılabilmesi için YAŞAM SAHASI’na ihtiyacı vardır. Kısaca özetlersek, “YAŞAM HAKKI, YAŞAM SAHASINDA ÖZGÜRCE YAŞAMAKTIR.” Bu hak ise Anayasamızın 5 inci maddesinde garanti altına alınmıştır. Hem de ayrıntılara girerek garanti altına alınmıştır.

“Amatör Denizci" ve “Amatör Denizci Toplumunun” önünde SİYASAL engel var. İktidar partisi dahil, hangi partinin programında Amatör Denizci ve Amatör Denizci Barınakları var? Yok. Amatör Denizcinin bu sıkıntısı son 16 yılın ürünü ve her yıl iktidardaki siyasi partinin politikaları nedeniyle artarak devam etti ve bu güne geldi. AdbDer ? Amatör Denizciler Barınak Derneği’mizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a Amatör Denizci Kanunu taslağını iki kez verdiğini önceki yazılarımda belirtmiştim. Ayrıca, Akparti’nin Ege Bölgesinin kıyı kesimlerinde az oy almasının nedenlerinden biri olarak DENİZ-İNSAN ilişkisinin kesilmesi olduğunu açıklayan ve sadece bu nedeni irdeleyen bir raporu, Akparti Genel Başkanı sıfatı ile Sayın Cumhurbaşkanı’mıza gönderdik. Ancak bu müracaatlarımızın birinin bile Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından okunduğuna ilişkin bir delil elimizde yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesini temsil eden çevresindeki kişilerin Bakanlığa bildirim yaptıklarını biliyoruz. Bu noktada da Bürokrasi devreye giriyor. Bürokrasi Cumhurbaşkanı adına iş yapanlardan gelen istekleri bile dikkate almıyor. Doğrudan Cumhurbaşkanının talimatını bekliyor anlaşılan. Tabii, Cumhurbaşkanı adına iş yapanlardan da, partiden de. giden yazılarımızın alındığına dair bir bilgi hiçbir zaman gelmiyor. Bu noktada SİYASET ve BÜROKRASİ sanki birlikte engel teşkil ediyorlar.

Amatör Denizci’nin yaşam alanında EKONOMİK engel ayyuka çıkmış vaziyette. Marinaların ecremisil kira veya kira bedelleri yüzünden uyguladığı AKILLARA ZARAR bağlanma fiyatları, balıkçı barınaklarının iş sahasına girmemesine rağmen marinalaşması ve barınaklara bağlanan Amatör Denizci teknelerine marinaları aratmayacak fiyatlar uygulamaları, devletin bu duruma karşı sağır ve kör olması EKONOMİK ENGEL değil de nedir? Daha da kötüsü Devlet marinalara uyguladığı kiralar ve balıkçı barınaklarını denetimsiz bıraktığı için bu durumun baş sorumlusu durumunda.

Sözü uzatmaya gerek yok. SİYASAL ve EKONOMİK engeller Amatör Denizcinin yaşam sahası olan Denizleri elinden almıştır. Anayasanın 5 inci maddesinde yazılı diğer hususlarda caridir. Amatör Denizci müreffeh, mutlu ve huzurlu değildir. Bu durum sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Amatör Denizcinin maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlanmadığından başka, tam tersine mevcut şartlar yok edilmiştir.

Halen 1 milyon Amatör Denizci hedefine ulaşılmak için çalışılıyor. Bu hedefe ulaşıldığında BİR MİLYON TEKNESİZ AMATÖR DENİZCİ hedefi gerçekleşecek. Barınaksız denizci olmayacağını 23.9.2019 tarihli yazımda yazmıştım. Türkiye’de 180.000 cıvarı Amatör Denizci varken, barınak problemi yüzünden teknesini ve denizi terkeden 60.000 cıvarında Amatör Denizci olduğunu tahmin ettik. Bu durum Amatör Denizci’nin yaşam sahasını terk ettiğini gösteriyor. Halen denizde yaşayanların ise terk-i derya etmesi yakın görünüyor.

SONUÇ : Devlet, Anayasa’nın 5 inci maddesini Amatör Denizci için çalıştırmıyor. Bu durum Amatör Denizci’nin vatandaş olarak görülmediği anlamına gelir. Amatör Denizci vatandaşlık hakkı olarak Türkiye Cumhuriyeti egemenliğindeki denizlerde yaşam hakkını AdbDer ? AMATÖR DENİZCİLER BARINAK DERNEĞİ aracılığı ile istiyor. Üstelik bu hakkın verilmesi, başka deyişle barınakların kurulması için devletin para harcamasına da gerek yok. Sadece AMATÖR DENİZCİLİK KANUNU yasalaşmalı ve kanunun gereği olarak AdbDer’e yetki verilmeli.

Ya bu hak Amatör Denizci tarafından alınacak, ya da bu hak verilecek. Bunun başka çaresi yok. Veya Devlet Amatör Denizcileri vatandaşlıktan çıkartacak. Vatandaşa hakkını vermek veya vatandaşlıktan çıkartmak. Hangisi kolay?

 Hilmi atila özbank/amatör denizci yazar

Alıntı:Deniz Ticaret gazetesi

 

 

Henüz yorum yazılmamış!

Yorum Yaz

500 adet karakter kaldı

Güzelyalı'ya çekek ve gemi fuar alanı

05 Ekim 2012

Pendik belediyesi Güzelyalı sahili'ne çekek yeri ve gemi fuar alanı yapmak için harekete geçti.

Tayk Trofesi Kış Kupası

24 Kasım 2010

Tayk Trofesi Kış Kupası 27.11.2010 tarihinde yapılıyor

J70 Sınıfı Erol Metin Erdoğan Anısına Yarışacak

18 Kasım 2018

2018 Trofesi'ni 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Bodrum Turgutreis'te yapılan Türkiye Şampiyonası ile tamamlayan J70 Türkiye Sınıf Birliği, planladığı güz yarışını yine Turgutreis'te yapacak.

ÜYE GİRİŞİ

BANNER

Marinturk Amatör Denizci Belgeni Al

Yazarlar

Facebook

BANNER

Dalgacı - Günlük Yatılı Turlar ve Özel Organizasyonlar

BANNER

Tutku Sailing Yacht / 0533 164 99 60

BANNER

Limbo Denizcilik - Tekne İnşa ve Tamir Malzemeleri / 0532 296 77 75

BANNER

Deniz Eskisi | Deniz Antikacısı | DenizEskisi.com

BANNER

Yelken Eğitimi Atilla Gökova Sailing

BANNER

Eskiler ve Antikalar

BANNER

plastmore.com Plastmore - Meant for more

BANNER

Babür Hüseyin Özbek'in Güvertede kitabı çıktı. Tüm seçkin kitapçılarda...

BANNER

StatCounter