Yazar Hakkında

04 Nisan 2021, 21:05

Mal Beyanında Bulunmayan Borçlu

Mal beyanında bulunmayan borçlu, talep halinde yaptırım ile karşılaşır. Şöyle ki; mal beyanında bulunmamanın yaptırımı, hapisle tazyik kararı verilmesidir. Hapisle tazyik; mal beyanında bulunmama, taahhüdü ihlal gibi yükümlülükleri yerine getirmeyen, borçlu için uygulanan hukuki yaptırımdır. Bu durumda, alacaklı tarafça talepte bulunulması gerekmektedir. Alacaklı, malları ile hak ve alacakları konusunda beyanda bulunmayan borçlu hakkında mahkemeye bildirimde bulunur. Ancak, borçlu mal bildiriminde bulunmaz ise, icra mahkemesine talepte bulunabilir. Bu talep, İcra ceza mahkemesine yapılmaktadır. Mal beyanında bulunmayan borçlu hakkında tazyik kararı uygulanır. İcra ceza mahkemesi hakimi; 1 defaya mahsus, hapisle tazyik kararı verir. Bu hapis 3 ayı geçemez.(madde76) 

Mal beyanı; borçlunun sorumluluğundadır. Borçlu mal beyanına ilişkin olarak, malları ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarını, icra dairesine bildirmek zorundadır. Öncelikle, ödeme veya icra emri, borçluya tebliğ edilir. Tebliğden itibaren 3 gün içerisinde, borçlu mal beyanında bulunmak zorundadır.(madde74) Yani, mal beyanı süresi; itiraz edilmediği hallerde; 3 günlük yasal süreye tabidir. Ancak borçlu, borca itiraz etmiş ise, itiraz sonucuna göre süre değişmektedir. İcra mahkemesi hakimi, borçlu lehine karar vermiş ise; mal beyanında bulunma zorunluluğu kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Aleyhine verilen kararda; mal beyanında bulunmak zorundadır. (madde75)

Borçlu, kendisine borç bildirimi yapılan kişidir. Borcu ödemekle yükümlüdür. Borçlu, hakkında başlatılan takibe ve borca itiraz etmemişse, 7 günlük sürede borcu ödemek zorundadır. Mal beyanında bulunmamış olması, yasal işlemleri durdurmaz. Takip ve süreler birlikte işlemeye devam eder. Mal bildiriminde süreyi etkileyen durum; hukuki yönden yapılmış bir itirazın bulunması gerekir. İtiraza ilişkin, dava devam ettiği takdirde, mal beyanında bulunma süresi de dava sonuna bırakılabilir. Ancak, davada verilen karar borçlunun lehine ise, borçlunun mal beyanında bulunma sorumluluğu kendiliğinden sona erecektir.

   

 

 

Henüz yorum yazılmamış!

Yorum Yaz

500 adet karakter kaldı

Bosphorus Cup'ta 19. Yıl Hazırlığı

17 Eylül 2020

Orhan Gorbon'un kurucusu olduğu ORG Sports tarafından 2002 yılında başlatılan Bosphorus Cup heyecanı yine Turkcell ana sponsorluğunda bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde 19'uncu kez yaşanacak.

Refah Gemisi Faciası

10 Ekim 2001

Yakın tarihimizde en hazin olaylardan birisi olan Refah faciası, özellikle o günü yaşamış olan Mersin'lileri oldukça etkilemiştir. Olayın diğer bir acı yönü de, bunun bir savaş gereği olmayışı, ağır bir ihmalin sonucu olmasıdır.

ÜYE GİRİŞİ

Yazarlar

Facebook

BANNER

Aytaç Gıda

BANNER

Süper Wood Marin

BANNER

Şok Market - Her Hafta Sürpriz Fırsatlar

BANNER

Şok Market - Her Hafta Sürpriz Fırsatlar

BANNER

Profesyonel Gemi Modelciliği

BANNER

Deniz Eskisi | Deniz Antikacısı | DenizEskisi.com

BANNER

Denizaşırı Kışkırtmalar İhanetler ve Tarihi Gerçekler

BANNER

Eskiler ve Antikalar

BANNER

plastmore.com Plastmore - Meant for more

BANNER

Anadolu Feneri - Ali Soysal

BANNER

StatCounter