25.7 C
İstanbul
Cuma, Haziran 21, 2024
spot_img
Ana SayfaGüncel Haberler2023 TYF Yat Ligi Duyurusu

2023 TYF Yat Ligi Duyurusu

2023 TYF Yat Ligi Duyurusu

 1. GENEL BİLGİLER

Yarışlar ile ilgili tüm evrak https://www.racingrulesofsailing.org adresinde bulunan Çevrimiçi Resmi İlan Panosu’nda (ÇRİP) duyurulacaktır. https://www.racingrulesofsailing.org/6643/documnets

Bu Yarış İlanı (Yİ), TYF tarafından 01 Temmuz ile 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında organize edilecek 2023 TYF Yat Ligi’ne puan verecek ve aşağıda tarihleri yazılı yarışlara uygulanacaktır.

Lig kapsamındaki her bir yarış için detay bilgiler “İlgili Organizasyon Komitesinin” Yarış İlanı ile duyurulacaktır.

 1. CEZALAR

[DP] ile işaretlenmiş kuralların ihlalinde Protesto Komitesi, bir tekneye DSQ dan daha az bir ceza verebilir. (RRS 60.1 değişikliği) [NP] ile işaretlenmiş kuralların ihlalinde tekneler protesto ve düzeltme talebi veremezler. (RRS 60.1 değişikliği)

[SP] Yarış Komitesi tarafından duruşma yapılmaksızın standart bir cezanın uygulanabileceği bir kuralı belirtir. (RRS 63.1, A4 ve A5’i değiştirir).

 1. BU YARIŞ İLANININ UYGULANACAĞI YARIŞLAR:

  • 01-02 TEMMUZ TAYK – MDK 1 TEMMUZ KABOTAJ BAYRAMI KUPASI İSTANBUL SAILING WEEK (3) (İSTANBUL BOĞAZI)

  • 15-18 TEMMUZ TAYK – AKPA ULUSLARARASI 52. DENİZ KUVVETLERI KUPASI (1) (TURGUTREİS)

  • 19-22 TEMMUZ TAYK – SAHİL GÜVENLİK KUPASI (6) (TURGUTREİS)

  • 25-30 TEMMUZ İAYYK – CUMHURBAŞKANLIĞI HALİKARNAS KUPASI (1) (BODRUM)

  • 22-27 AĞUSTOS EAYK – ARKAS AEGEAN LİNK REGATTA (6)

(ÇEŞME)

A (NP) Organizasyon Komitesi yukarıda belirtilen yarışlardan başka yarış veya yarışlar da düzenleyebilir, bu yarışlarda değişikliğe gidebilir veya yarış sayılarını mücbir sebep nedeni ile değiştirebilir. Yeni düzenleyeceği yarışlar için, varsa değişik uygulamalar bunları da yayınlayacaktır.

 1. UYGULANACAK KURALLAR

  1. World Sailing Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2021 – 2024

  2. IRC 2023, BÖLÜM A,B,C

  3. World Sailing Açık deniz Yarış Yönetmeliği (OSR) 2023

  4. TYF 2023 Genel Yat Yarış Kuralları, TYF 2023 Yat Ligi Genel Yarış İlanı, Yarış Ek Talimatları ve varsa diğer ekleri,

  5. Yukarıdaki yazılı talimatlar arasında uyuşmazlık olması durumunda, ilgili belgelerden tarihi en yeni olan geçerli olacaktır. (RRS 63.7 ve TYF GYYK 1.9 değişikliği.)

  6. Yarışların OSR kategorisi Ek Yarış Talimatında belirtilecektir.

  7. Yarış Ofisinin kurulacağı yer Ek Yarış Talimatında bildirilecektir.

  8. Yelken numaraları mutlaka IRC sertifikasında yazılı olmalıdır.

 2. YARIŞ TALİMATI

  1. WS Ek S Uygulanacaktır.

  2. Standart Yarış Talimatı ve ekleri www.racingrulesofsailing.org adresinde bulunan Çevrimiçi Resmi İlan Panosunda (ÇRİP) sitesinde duyurulacaktır.

 3. [NP] [DP] ELEKTRONİK DONANIM

  1. Tekneler, Ek Ayak Talimatında belirtilmiş olması şartı ile, TYF Programında bulunan tüm yarışlarda, kendilerine tahsis

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü

bulundurmak

TYF 2023 TÜRKİYE YAT LİGİ

YARIŞ İLANI

edilecek olan Tekne Takip Cihazı’nı takmak ve yarış süresince çalışır durumda zorundadırlar.

  1. Organizasyon Komitesi, bu cihazlardan sadece yarışlar süresince bilgi alabilir.

  2. Tekne sahibi/sorumlusu her yarıştan önce tekne takip sisteminin kontrolünü yapmak, çalışır durumda olduğunu tespit etmek, eğer çalışmazsa ilgililere yeterli zaman önce haber vermek zorundadır.

  3. Cihazın yarış süresince açık ve teknenin görünür durumda olmasından tekne sahibi/sorumlusu sorumludur

 1. [NP] REKLAM

  1. Tekneler Word Sailing Yönetmelik 20 Reklam Kodu ve TYF Reklam Talimatına göre reklam taşıyabilirler.

  2. Ulusal otorite onaylı geçerli reklam belgesi olan tekneler, belgenin bir kopyasını kayıt ile birlikte Yarış̧ Ofisine teslim edeceklerdir.

  3. TYF Reklam Yönetmeliği sadece Türk bayraklı teknelere uygulanacaktır.

  4. OK yarışa katılanlardan yarış sponsorunun reklam malzemelerini göstermesini isteyebilir

 2. YARIŞLARIN FORMATI

  1. Yarışların formatı Ek Yarış Talimatında belirtilecektir.

  2. Lig bir seri yarış statüsünde değildir.

 3. YARIŞLARIN PROGRAMI

  1. Yarışlar, bu Yarış İlanı Madde-III de belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

  2. Her bir yarış için planlanan yarış sayısı Ek Yarış Talimatında belirtilecektir.

  3. Bir günde yapılacak azami yarış sayısı üç (3) olacaktır.

 4. [NP] YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR

  1. Yarışlar Endorsed IRC sertifikasına sahip tek gövdeli yelkenli tekneler için açıktır.

  2. OK, yarışa katılan tekneleri ilgili sınıfın altında alt divizyonlara ayırabilir.

  3. Divizyonlarda en az tekne sayısı sınırlaması yoktur.

  4. OK yarışa katılmak isteyen teknelerin genel güvenlik ve denize uygunluk özelliklerini değerlendirerek kayıtlarını alıp almamakta serbesttir.

 5. SEÇİLME NİTELİĞİ

  1. Yarışlar,

8.1.(a). LH(LOA)6–27metrearasındabulunan

8.1.(b). 2023 Yılında edinilmiş ENDORSED IRC Ölçü Belgesi olan, 8.1.(c). İçten veya dıştan takma, çalışır durumda bir motoru olan,

8.1.(d). Yarışilanındayazılıolanşartlardoğrultusundayarışmayıkabuleden,

8.1.(e). Yarışkayıtformunueksiksizdoldurmuşvekayıtücretiniödemiş,yukarıdayazılışartlarahaiz,güvenlikkurallarıveilgili yasa, yönetmelik ve talimatlara uygun olmak koşulu ile yarışmaya uygun tüm tek gövdeli yelkenli teknelere açıktır.

8.1.(f). Yabancıyarışçılarınkatılımında,tekneninbağlamakütüğündebelirtilmişolanülkeyegöretekneninstatüsübelirlenecektir.

 1. [NP] IRC SINIFI ALT DİVİZYON BANT ARALIKLARI

  1. 2023 yılı ENDORSED IRC Ölçü Belgeli tekneler, aşağıda belirtilen divizyonlarda yarışacaklardır.

   • IRC0 : TCC değeri 1.125 ve üzeri

   • IRC1 : TCC değeri 1.050 ile 1.124 arası

   • IRC2 : TCC değeri 1.000 ile 1.049 arası

   • IRC3 : TCC değeri 0.965 ile 0.999 arası

   • IRC4 : TCC değeri 0.964 ve altı

  2. (NP) Tekneler, Organizasyon Komitesi tarafından belirlenmiş ve ilan edilmiş sınıfların alt divizyonlarında yarışacak olup başka divizyonda yarışma talebinde bulunamaz, belirlenmiş olan sınıf ayrımlarına itiraz edemezler.

 2. UYARI İŞARETLERİ

  1. Sınıf/Uyarı işareti olarak aşağıdaki flamalar kullanılacaktır. 10.1.(a). IRC Sınıfı;

 • IRC 0 Divizyonu : PEMBE Flama

 • IRC I Divizyonu : SARI Flama

 • IRC II Divizyonu : YEŞİL Flama

 • IRC III Divizyonu : LACİVERT Flama

 • IRC IV Divizyonuı : TURUNCU Flama

  1. (DP)Tekneler yarıştıkları sınıf/divizyon flamalarını kıç istralyasında, kıç istralya yoksa kolayca görülebilecek bir seviyede, yarış alanına ulaşmasından itibaren finişini yapıncaya kadar taşımak zorundadır.

 1. EKİP KISITLAMALARI

  1. Azami Ekip Sayısı, IRC Sertifikası üzerinde yazan sayıların bir (1) fazlasını, geçemez. Ağırlık sınırı yoktur. (IRC Kural 22.4.2 değişikliği.)

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü

TYF 2023 TÜRKİYE YAT LİGİ

YARIŞ İLANI

  1. Asgari Ekip Sayısı; tüm sınıflar için üç kişidir. Her teknede en az, ikisi 16 yaşından büyük olmak şartı ile,

asgari üç (3) kişi olacaktır. Her türlü emniyet donanımı, ekip sayısına göre yeterli sayı ve özellikte olacaktır.

  1. Yarışa sekiz (8) yaşından daha küçük sporcular katılamaz. 16 yaşından küçük sporcular için yazılı ebeveyn izni şarttır ve

denizde oldukları sürece kişisel yüzdürücü kullanmaları mecburidir.

  1. Organizasyon Komitesinin bilgisi dahilinde teknede olacak medya mensubu kişiler bu sayı dahilinde değildir.

  2. Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi veya sorumlusu teknede bulunacaktır.

  3. Ekip değişikliği varsa değişiklikler, ilgili yarışın startından en az iki (2) saat önce Çevrimiçi Resmi İlan Panosu, “crew substution” bölümünden yapılacaktır. (TYF GYYK 22.2 değişikliği)

 1. KAYIT İŞLEMLERİ

  1. Yarışa katılacak tekneler, kayıt için organizasyon tarafından istenen belgeleri Ek Yarış Talimatı ile duyurulacaktır.

 2. ÜCRETLER

  1. Organizatör kulüplerin ek yarış talimatlarında ilan edilmiştir.

 3. [NP] YARIŞ PROGRAMI VE YARIŞLARI BAŞLATMA

  1. Ligi oluşturan oluşturan her yarış için;

14.1.(a). Dümenci toplantısı yapılacak ise, yeri ve zamanı Ek Yarış Talimatı ile duyurulacaktır. 14.1.(b). Her günün ilk yarışının uyarı işareti zamanı Ek Yarış Talimatı ile duyurulacaktır.

14.1.(c). Yarışların start sıralaması Ek Yarış Talimatında belirtildiği gibi olacaktır;

14.1.(d). Yarışların son günü, son uyarı işareti verilecek saat Ek Yarış Talimatında belirtildiği gibi olacaktır;

  1. Yarışlar, RRS 26 uyarınca başlatılacaktır. ( 5dk.)

  2. (SP) Kendi start işaretinden beş (5) dakika sonra start eden bir tekne duruşmasız “Start Etmedi (DNS)” puanı alacaktır. Bu, RRS A4 ve A5’i değiştirir. Bu süre “OCS” olan tekneler için de geçerlidir.

  3. Organizasyon Komitesi yarış sayısında değişiklik yapabilir.

 1. YARIŞ ALANI

  1. Ek Yarış Talimatı ile duyurulacaktır.

 2. ROTALAR

  1. Ek Yarış Talimatı ile duyurulacaktır.

 3. CEZA SİSTEMLERİ

  1. RRS Bölüm 2 kurallarından birini veya Kural 31’i (şamandıraya çarpma) ihlal eden bir tekne, Bir-Dönüş Cezası yapacaktır.. Ancak Bölüm 2 kural ihlali, start şamandırası hariç, bir dönüş/geçiş şamandırasının alanı içinde meydana gelmiş ise cezası İki-Dönüş olacaktır. (RRS 44.1 ve TYF GYYK 15.1 değişikliği) .

 4. (NP)ZAMAN SINIRI

  1. Yarışlar için zaman sınırı Ek Yarış Talimatı ve/veya Rota Kartlarında gösterildiği gibidir.

 5. [NP] HANDİKAP SİSTEMİ VE KISITLAMALAR

  1. Bu lig boyunca bir tekne BİRİNCİL ya da İKİNCİL IRC sertifikası ile katılabilir. Ancak bu durumda hangi sertifika ile yarışacağını ilk ayak kayıtlarında belirtecek ve sonrasında diğer sertifikasını LİG BOYUNCA kullanamayacaktır.

  2. IRC Ölçü Belgesi üzerindeki TCC değeri kullanılacaktır. TCC (balonsuz-No Spinnaker) değeri kullanılmayacaktır.

 6. [NP] PUAN HESAPLAMA YÖNTEMİ

  1. Serinin tescil edilmesi için en az bir(1) yarış yapılmış olması gerekir.

  2. Seri değerlendirmesi yapılan yarışlar üzerinden yapılacaktır, yarış atma yoktur.

  3. Trofe Overall Hesaplama yöntemi için EK-A bakınız.

 7. [NP] ÖDÜLLER

  1. Ek Yarış Talimatı ile duyurulacaktır.

  2. Organizasyon Komitesi Ek ödüller ihdas edebilir.

 8. START HATTI Rota Kartlarında belirtildiği gibi olacaktır.

 9. FİNİŞ HATTI Rota Kartlarında belirtildiği gibi olacaktır.

 10. YELKEN KISITLAMASI

 11. Ölçü sertifikasında Furling tenzilatı kullanan teknelerde ikinci bir ön saha yelkeninin (fırtına ve ağır hava floku hariç) bulundurulmasına müsaade edilmemektedir.

 12. IRC Sınıfı teknelerde IRC Kurallarının ön saha yelkenleri ile ilgili bölümü uygulanacaktır. Spinnaker beyan etmemiş veya simetrik/asimetrik spinnaker beyan etmiş olmasına rağmen spinnaker gönderi beyan etmemiş olan IRC sınıfındaki tekneler spinnaker ve whisker gönderi ile benzeri ekipman kullanamazlar.

 13. ÖLÇÜMLER

  1. [DP] Bir teknede olması gereken ekipmanın bulunmaması, o tekneye Protesto Komitesi tarafından bir ceza verilmesi nedeni olabilir.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü

TYF 2023 TÜRKİYE YAT LİGİ

YARIŞ İLANI

 1. TELSİZ İLETİŞİMİ

  1. Yarışlar süresince, teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarışlar süresince açık olması şarttır.

  2. Bütün teknelerin dinleyeceği yarış kanalı Ek Yarış Talimatı ile duyurulacaktır.

  3. Acil durumlar dışında tekneler yarış süresince telsizle özel gönderme ve alma yapmayacaklardır. Bu kısıtlama cep telefonları için de geçerlidir.

 2. SORUMLULUK

  1. Yelken yarışları tehlikeli olabilir. Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar. (RRS 3) Yarışma Kararı

– “Bir teknenin bir yarışa katılma kararı veya yarışa devam etmesi sorumluluğu sadece kendisinindir.”

  1. Bu yarışları düzenleyen Organizasyon, Yarış ve Protesto Komitesi başkan ve üyeleri ve diğer bütün ilgililer, yarış öncesinde, yarış sırasında veya sonrasında meydana gelebilecek hiçbir malzeme hasarı veya yaralanma veya ölüm için sorumluluk kabul etmeyecektir.

  2. İş bu İlan ve Talimatta yazılı olan kurallarla yönetilen bu yarışa katılmak ile her yarışçı ve tekne sahibi veya sorumlu kişisi, 29.3.(a). Yarışların bu kurallarla yönetileceğini,

29.3.(b). Kurallar uyarınca verilecek cezaları ve diğer uygulamaları,

29.3.(c). Temyiz hakları saklı kalmak kaydı ile karşılaşılabilecek her olayın, kurallar uyarınca kesin bir kararı olacağını kabul edeceğini,

29.3.(d). Böyle bir karara bağlı olarak, herhangi bir hukuki merci veya mahkemeye başvurmayacağını, peşinen kabul eder.

 1. SİGORTA

  1. Yarışlara katılan tüm tekneler, tekne ve yarışçıları kapsayan üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasına sahip olacaktır. Katılımcıların mevcut poliçelerinin bu yönde kapsama sağladığını kontrol etmeleri ve gerekiyorsa ilgili ekleri sigortalarına ilave etmeleri kendi sorumluluklarındadır.

  2. Organizasyon, Yarış ve Protesto Komitelerinin sigorta poliçelerini kontrol etmek zorunluluğu yoktur.

 2. BASIN MERKEZİ

  1. Yarışları izlemek isteyen basın mensupları OA ile irtibata geçebilirler.

 3. GÖRSEL MALZEME KULLANIM HAKKI

  1. Yarışlara katılan tüm yarışçılar, Organizasyon Komitesinin ve/veya sponsorlarının yarışlarla ilgili her türlü görsel kayıt yapmasını/yaptırmasını, kaydın canlı ve/veya banttan herhangi bir süre ve zaman kısıtlaması olmaksızın yayınlamasını ve/veya yayınlattırmasını, fotoğraf çekmesini, fotoğrafların her türlü maksatla kullanmasını peşinen kabul ederler.

 4. KİŞiSEL VERİLERİ KORUMA (KVKK)

  1. Organizasyon, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, yarışa katılan kişiler tarafından sağlanan bilgileri yalnızca TAYK yarış etkinlik yönetimi amacıyla kullanacaktır. Bu veriler KVKK’na uygun olarak tutulacak ve bu etkinlik veya gelecekteki etkinliklerle ilgili bilgilerle e-posta, posta, SMS ve telefon yoluyla etkinliklere katılanlar ile iletişim kurmak dışında bir amaçla kullanılmayacak ve herhangi bir üçüncü tarafla paylaşılmayacak veya pazarlama amacıyla kullanılmayacaktır.

  2. Tekne sahibi, dümencisi ya da sorumlu kişisi tarafından isimleri kayıt formlarında, yarışlara katılacak kişiler olarak bildirilmiş olan tüm katılımcılar, buna otomatik olarak izin vermiş olacaklardır.

 5. MUHTELİF

  1. Sosyal Etkinliklerin programı daha sonra yayınlanacaktır.

  2. Her türlü soru ve destek için TYF ile irtibata geçilebilir.

ORGANİZASYONKOMİTESİ İlanTarih :10Temmuz2023/Saat:10.00

.

EK-A Türkiye Yat Ligi Overall Puan Hesap Tablosu

EK-A YAT LİGİ OVERALL PUAN HESAPLAMA VE ÖDÜLLERİ

Alıntı TYF

Önceki Haber

 

Son Eklenenler
- Reklam -

Yazarlar

Avatar photo
26 HABERLER
Avatar photo
16 HABERLER
Avatar photo
38 HABERLER
Avatar photo
19 HABERLER
Avatar photo
8 HABERLER
Avatar photo
75 HABERLER
Avatar photo
14 HABERLER
Avatar photo
165 HABERLER
Avatar photo
197 HABERLER
Avatar photo
21 HABERLER
Avatar photo
15 HABERLER
Avatar photo
7 HABERLER
Avatar photo
12 HABERLER
Avatar photo
7 HABERLER
Avatar photo
9 HABERLER
Avatar photo
7 HABERLER
Avatar photo
944 HABERLER
- Reklam -

Çok Okunanlar