22.9 C
İstanbul
Pazar, Haziran 23, 2024
spot_img
Ana SayfaHaberlerDünya Yelken Federasyonu

Dünya Yelken Federasyonu

Dünya Yelken Federasyonu; Dünya Yelken Federasyonu’nun (World Sailing) 2021-2024 yılları arasında stratejilerini belirleyecek Komite ve Komisyonlarında oldukça geniş bir temsil ile görev almış bulunuyoruz.

Dünya Yelken Federasyonu

World Sailing – Dünya Yelken Federasyonu’nun 2020 yılı sonunda yapılan seçimli olağan kongresinde 2021 – 2024 dönemi için başkan yardımcısı seçilen Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’ın ardından kesinleşen ilk komisyon olan Dünya Yelken Federasyonu Etik Komisyonu’na Üye sıfatı ile Zeynep Fencimen seçilmişti.

Dünya Yelken Federasyonu
Dünya Yelken Federasyonu

Sonrasında, World Sailing’e bağlı ülkeler (Ulusal Otoriteler), dünyanın dört bir yanından yüzlerce yetenekli gönüllüyü Komite ve Komisyonlara aday gösterdiler. Dünya Yelken Federasyonu (World Sailing) Yönetim Kurulu, ilgili deneyim, uzmanlık, kadın temsili, güçlü coğrafi dağılım, gelişmekte olan ülkelere odaklanma ve yeni üyeler kazanma gibi birçok temel ilkeyi dikkate alarak tüm özgeçmişleri derinlemesine gözden geçirdi ve 2021- 2024 dönemi için Komite ve Komisyonları belirledi.

Komite ve Komisyonlarda geniş bir kadro ile adaylık başvurularımızın kabul edilmesinin yanı sıra Pınar Coşkuner Genç’in Dünya Yelken Federasyonu bünyesindeki en önemli komitelerden biri olan Gelişim ve Bölgeler Komitesi’ne (Development and Regions Committee) başkanı sıfatı ile seçilmiş olmasından son derece memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Özlem Akdurak’ın konu ile ilgili açıklaması şu şekildedir;

“Türk yelkenciliğinin Dünya Yelken Federasyonunun her kademesinde etkinliğini arttırma hedeflerimizin sonuç vermesinden mutluluk duyuyorum. Komite ve Komisyonlara seçilmiş olan yelkencilerimizin ülkemizi en iyi seviyede temsil edeceklerine, vizyonları ve çabaları ile dünya yelkenciliğine önemli katkılarda bulunacaklarına inanıyorum. Hepsini gönülden tebrik ediyorum.”

World Sailing CEO’su David Graham’ın konu ile ilgili açıklaması şu şekildedir;

“Komiteler ve Komisyonlar, World Sailing’in politika ve yönetmeliklerle ilgili karar vermesinde çok önemli olan çalışmalar yürütürler ve kendi alanlarında uzman kişilerden oluşurlar. Bu üyeler, World Sailing Komite ve Komisyon yapısında yeralmak için gönüllü olarak zaman ayırırlar. Çok sayıda üyeye sahip olduğumuz için son derece şanslıyız. Olağanüstü deneyim ve sporumuz hakkında derin bir anlayış sahip yeni çalışma arkadaşlarımız, ekibimize hoş geldiniz.”

Dünya Yelken Federasyonu Konseyi’nin onaylamasının ardından yine 2021 – 2024 dönemi boyunca görev yapacak olan tüm komiteler belirlendi. İlgili duyuruya https://www.sailing.org/news/90727.php#.YBkJjS3OmqA linkinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca tüm görevlendirmelerin yer aldığı tabloya https://www.sailing.org/tools/documents/CommiteesandCommissions2021to2024-[26918].pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Yelkencilerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Görevlendirmeler şu şekildedir:

Cüneyt Büyükuçak Offshore and Oceanic Committee Üye
Açıkdeniz ve Okyanus Komitesi
Pınar Coşkuner Genç Developement and Regions Commitee Başkan
Gelişim ve Bölgeler Komitesi
Pınar Coşkuner Genç Race Management Sub Commitee Üye
Yarış Yönetimi Alt Komitesi
Haluk Suntay Equipment Rules Sub Committee Üye
Ekipman Kuralları Alt Komitesi
Haluk Suntay International Measurers Sub Commitee Üye
Uluslararası Ölçücüler Alt Komitesi
Fatih Özmen Youth Events Sub Commitee Üye
Gençlik Etkinlikleri Alt Komitesi
Fatih Özmen Regional Games Sub Commitee Üye
Bölgesel Oyunlar Alt Komitesi
Ece Göksu Gök Team Racing Sub Commitee Üye
Takım Yarışı Alt Komitesi
Zeynep Fencimen Ethics Commision Üye
Etik Komisyonu

 

Cüneyt Büyükuçak

Offshore and Oceanic Committee – Member

(Açıkdeniz ve Okyanus Komitesi – Üye)

AÇIKDENİZ VE OKYANUS KOMİTESİ GÖREVLERİ 

(a) Okyanus ve Açık Deniz konularında planlama ve politika önerilerinden Konsey’e karşı sorumlu olmak;

(b) Okyanus ve Açık deniz yarışları ile dünya çapında seyirleri teşvik etmek;

(c) Okyanus ve Açık deniz yarışlarında güvenlik standartlarını takip etmek;

(d) Konsey adına World Sailing Özel Yönetmeliklerini kabul etmek ve yayınlamak;

(e) Uluslararası veya “Tanınmış Derecelendirme Sistemleri” ve Açık Deniz Sınıfları tanınma kriterlerini belirlemek, uygulamaları gözden geçirmek ve Konsey’e bunlarla ilgili tavsiyelerde bulunmak. Yarışlarda çok amaçlı cruiser / racer teknelerinin katılmasını teşvik etmek;

(f) World Sailing Takvimi içinde Okyanus ve Açık Deniz etkinlik / yarışlarının yer almasın için destek vermek ve organizatörlerin düzenli bir program ile bu faaliyetleri sürdürmelerine yardımcı olmak;

(g) Okyanus ve Açık Deniz yarışlarının tüm seviyedeki faaliyetlerini takip etmek, tekneleri one design ve handikap derecelendirme sistemleri altında izlemek ve uygun gördüğünde tavsiyelerde bulunarak Konsey’e rapor etmek.

 

Pınar Coşkuner Genç

Development & Regions Committee – Chair

(Gelişim ve Bölgeler Komitesi – Komite Başkanı)

GELİŞİM VE BÖLGELER KOMİTESİ GÖREVLERİ 

(a) World Sailing Geliştirme Planının World Sailing Stratejik Planı ile tutarlı olmasını sağlamak;

(b) Konseye Dünya Yelken Geliştirme Planını tavsiye eder, öncelikleri kabul eder ve ilerlemeyi izler;

(c) Dünya Yelken Geliştirme Planının uygulanmasını denetlemek ve Konsey’e rapor vermek;

(d) Konseye stratejik ve bölgesel kalkınma konularında tavsiyelerde bulunur ve ilgili bütçe gereksinimleri ve politikasını tavsiye eder;

(e) antrenörler için World Sailing teknik kurslarını yürütmek üzere * World Sailing olarak aday gösterilen uzmanların atanması ve görevden alınmasından sorumlu olacak;

(f) bölgesel kalkınmayla ilgili konularda diğer Dünya Yelken Komitelerine ve diğer kuruluşlara danışmak.

 

Pınar Coşkuner Genç

Race Management Sub Committee – Member

(Yarış Yönetimi Alt Komitesi – Üye)

YARIŞ YÖNETİMİ ALT KOMİTESİ GÖREVLERİ 

(a) Uluslararası Yarış Görevlileri programını yönetmek;

(b) Yarış Görevlileri Komitesine, Uluslararası Yarış Görevlilerinin yönetmelik uyarınca atanmasını tavsiye etmek;

(c) Uluslararası Yarış Görevlileri ve Üye Ulusal Otoritelerle bilgi paylaşmak ve onlarla iletişim kurmak;

(d) Uluslararası Yarış Görevlilerinin ve Uluslararası Yarış Görevlisi olmak için adayların eğitim ve değerlendirmesinden sorumlu olacak ve aşağıdakileri içerecektir:

(i) Uluslararası Yarış Görevlilerini ile Uluslararası Yarış Görevlisi adaylarını eğitmek için seminerlerin geliştirilmesi ve yürütülmesi; ve

(ii) Başvuru sahiplerinin Uluslararası Yarış Sorumlusu olarak kalifiye olmak için geçmeleri gereken sınavların formatı, performans değerlendirmesi ve idaresi için kriterlerin oluşturulması;

(e) Üye Ulusal Otoritelere Ulusal Yarış Görevlilerinin eğitimi ile ilgili programların geliştirilmesinde yardımcı olmak;

(f) Uluslararası Yarış Görevlilerinin davranışlarına ilişkin politikalar önermek;

(g) Uluslararası Yarış Görevlileri tarafından Yarış Kurallarının ve diğer Dünya Yelken belgelerinin tek tip uygulanmasını ve tutarlı bir şekilde yorumlanmasını teşvik edecek programları yönetmek;

(h) Kural değişikliklerini önermek ve Yarış Kurallarının yorumlarını Yarış Kuralları Komitesine, Yarış Görevlileri Komitesine ve diğer uygun organlara sunmak;

(i) Yüksek bir standarda ulaşmak için Yarış İlanı ve Yarış Talimatları Kılavuzları hakkında tavsiyelerde bulunmak;

(j) Umpire ve Match Race hakemleri için Performans Değerlendirme Formları ve Uluslararası Yarış Görevlisi Başvuru Formları gibi Uluslararası Yarış Görevlileri Alt komite belgelerini güncellemek;

(k) Uluslararası Yarış Görevlilerinin yeteneklerine göre gruplandırılması ve sınıflandırılması için bir prosedür geliştirmek, uygulamak ve onları belirlenen kriterlere göre gruplara yerleştirmek;

(l) Yarış talimatlarının standardizasyonu ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak;

(m) Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonaları için yarış yönetimi politikalarını düşünmek ve önermek;

(n) Uluslararası Yarış Görevlilerinin sorularını yanıtlamak;

(o) Herhangi bir komitenin talep edebileceği konularla ilgilenmek.

 

Haluk Suntay

Equipment Rules Sub Commitee – Member

(Ekipman Kuralları Alt Komitesi – Üye)

EKİPMAN KURALLARI ALT KOMİTESİ GÖREVLERİ 

(a) Dünya Yelken Federasyonu 10.11.4 sayılı yönetmelikte atıfta bulunulan, önerilen sınıf kuralları değişikliklerinin onay süreci için politikaları oluşturmak, sürdürmek ve yayınlamak;

(b) Dünya Yelken Federasyonu 10.11.5 sayılı yönetmelik uyarıncaatıfta bulunulan sınıf kurallarındaki değişiklik uygulamalarını gözden geçirmek;

(c) Dünya Yelken Federasyonu yönetmelik 10.12’ye göre Dünya Yelken Federasyonu tarafından tanınan sınıfların sınıf kurallarının hakkında görüş bildirmek;

(d) Tüzük 29.1 ve 29.2’ye uygun olarak, Konsey tarafından onaylandıktan sonra her dört yılda bir Yelken Ekipman Kurallarını (ERS) formüle etmek, revize etmek ve yayınlamak;

(e) Yönetmelik 29.3’e uygun olarak sunulan ERS’nin yorumlarını onaylamak ve yayınlamak;

(f) Aşağıdaki dokümanları sürekli inceleme altında tutmak:

(i) Ekipman Kontrolü Rehberi;

(ii) Standart Sınıf Kuralları;

(iii) Ekipman Yönetmelikleri.

(g) Tekne inşaa süreçlerini gözden geçirmek ve lisanslı üreticilerin teftişi yoluyla üretim standartlarını korumak;

(h) Ekipman kontrolünü etkileyen tüm konularda ilgili Dünya Yelken Komiteleri ile ve tanınan sınıflar tarafından etkili ekipman kontrol şemalarının yönetimini desteklemek için Dünya Yelken Federasyonu Teknik Departmanı ile irtibat kurmak.

 

Haluk Suntay

International Measurers Sub Commitee – Member

(Uluslararası Ölçücüler Alt Komitesi – Üye)

ULUSLARARASI ÖLÇÜCÜLER ALT KOMİTESİ GÖREVLERİ 

(a) Ekipman ölçüm standartlarının gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve yarışmalarda uluslararası ölçücüler tarafından World Sailing standartlarının tek tip uygulaması dahil olmak üzere “Uluslararası Ölçüm Cihazları” programını yönetmek;

(b) Yarış Görevlileri Komitesine Uluslararası Ölçücülerin yönetmeliğe uygun olarak atanmasını tavsiye etmek;

(c) Uluslararası Ölçücülere ve Ulusal Otoritelere bilgi yaymak ve onlarla iletişim kurmak;

(d) Sınıf bazında Uluslararası Ölçücülere ve Uluslararası Ölçücü adaylarına eğitim ve değerlendirme standartlarını aşağıdaki şekilde hazırlamak:

(i) Uluslararası Ölçücüleri ve Uluslararası Ölçücü adaylarını eğitmek ve nitelendirmek için seminerlerin, ilgili kılavuzların ve materyallerin geliştirilmesi ve yürütülmesi;

(ii) Uluslararası Ölçücü olmak için gerekli sınavların formülasyonu ve gerekirse bir performans değerlendirmesi ve idaresi için kriterlerin oluşturulması;

(e) Ulusal Otoritelere, eğitim ve ulusal ölçüm / ekipman ölçüm programlarının geliştirilmesinde yardımcı olmak;

(f) Uluslararası Ölçücülerin davranışlarına ilişkin politikalar önermek;

(g) Uluslararası Ölçücüler tarafından Yarış Yelken Kurallarının ve diğer Dünya Yelken Federasyonu belgelerinin tek tip uygulamasını ve tutarlı bir şekilde yorumlanmasını teşvik eden programları yönetmek;

(h) İlgili Dünya Yelken Komiteleri ile birlikte takım yarışı yelken organizasyonunun tüm teknik yönlerini izlemek ve geliştirmek ve Etkinlik Komitesine gerekli tavsiyelerde bulunmak.

 

Son Eklenenler
- Reklam -

Yazarlar

Avatar photo
26 HABERLER
Avatar photo
16 HABERLER
Avatar photo
38 HABERLER
Avatar photo
19 HABERLER
Avatar photo
8 HABERLER
Avatar photo
75 HABERLER
Avatar photo
14 HABERLER
Avatar photo
165 HABERLER
Avatar photo
197 HABERLER
Avatar photo
21 HABERLER
Avatar photo
15 HABERLER
Avatar photo
7 HABERLER
Avatar photo
12 HABERLER
Avatar photo
7 HABERLER
Avatar photo
9 HABERLER
Avatar photo
7 HABERLER
Avatar photo
944 HABERLER
- Reklam -

Çok Okunanlar